Margrete-dagene illustrasjon.png

Ny virkelighet for sikkerhet og forsvar i Norden

Sikkerhetspolitisk konferanse på Akershus festning 28. september 2023.

I samarbeid med  Forsvarets fellestjenester, Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur og Foreningen Norden bidrar institutt for forsvarsstudier (IFS) til sikkerhetspolitisk konferanse under Margretedagene på Akershus festning, 25.–29. september 2023 .

Margretedagene gir nordiske samfunnsaktører og personer fra det nordiske samarbeidet en mulighet til å forstå dagens Norden, samt å diskutere potensialet i nordisk samarbeid og integrasjon. Søkelyset er på implikasjonene av Finlands og Sveriges om medlemskap i NATO og hvordan nordisk samarbeid påvirkes av en endret sikkerhetspolitisk virkelighet.