Foto: Mats Grimsth/Forsvaret.

Nytt storverk til ære for Krigskorset

Forsvaret har bestilt et musikalsk storverk, som skal handle om utmerkelsen Krigskorset.

Komponist Marcus Paus har fått oppdraget med å komponere et musikkstykke til ære for Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset.

Hærens musikkorps med dirigent Trond Husebø skal spille inn og fremføre stykket i mai 2023.

Les mer om dette på Forsvarets forum: Musikkstykke skal fortelle historiene bak Krigskorset