HRMK bakfra

Stillingsutlysning: Sjef for Hærens musikkorps

Vi søker en dedikert og engasjert leder som sjef for Hærens musikkorps. Stillingen som sjef for avdelingen er nå ledig med fast tilsetting (3-5 år) i Forsvaret.

Trykk på denne linken for informasjon om utlysning og stillingen.