Kopi av 5K0A2886-1

Vaktparader 2023

Fra april til september kan man oppleve musikk i hovedstadens gater i forbindelse med vaktskiftet ved Det kongelige slott.

I sommerhalvåret fra april til september kan man oppleve musikk i hovedstadens gater i forbindelse med vaktskiftet ved Det kongelige slott. Ledet an av Ridende politi fører vi påtroppende vaktstyrke fra Akershus festning til Det kongelige slott.

Paraden starter fra Akershus festning kl. 13.10, og går via Kirkegata og Karl Johans gate til Slottet der hovedavløsningen finner sted. Paraden ankommer Slottsplassen ca. kl. 13.30.

Sammen med andre oppdrag for Forsvarets avdelinger, Stortinget og Regjeringen er dette et av våre viktigste oppdrag i hovedstaden.

Ved enkelte av disse paradene vil det også bli avholdt en kort konsert i Oslo før eller etter paraden. Ved dårlig vær blir paradene avlyst. Om dette skjer vil det bli lagt ut informasjon på vår Facebook-side @forsvaretsmusikk. Vi gjør oppmerksom på at avlysninger kan komme på kort varsel. 

 1. 13. April: Kongelige norske Marines musikkorps
  14. April: Kongelige norske Marines musikkorps
  19. April: Forsvarets stabsmusikkorps
  20. April: Forsvarets stabsmusikkorps
  21. April: Forsvarets stabsmusikkorps
  26. April: Kongelige norske Marines musikkorps
  27. April: Kongelige norske Marines musikkorps
  28. April: Kongelige norske Marines musikkorps


  3. Mai: 3. Gardekompani
  4. Mai: 3. Gardekompani
  5. Mai: 3. Gardekompani m/drilltropp
  10. Mai: Forsvarets stabsmusikkorps
  24. Mai: 3. Gardekompani
  25. Mai: 3. Gardekompani
  26. Mai: 3. Gardekompani m/drilltropp
  31. Mai: Kongelige norske Marines musikkorps


  1. Juni: Kongelige norske Marines musikkorps
  2. Juni: Kongelige norske Marines musikkorps
  7. Juni: Forsvarets stabsmusikkorps
  8. Juni: Forsvarets stabsmusikkorps
  9. Juni: Forsvarets stabsmusikkorps
  14. Juni: Kongelige norske Marines musikkorps
  21. Juni: 3. Gardekompani
  22. Juni: 3. Gardekompani
  28. Juni: 3. Gardekompani
  29. Juni: 3. Gardekompani
  30. Juni: 3. Gardekompani m/drilltropp


  26. Juli: 3. Gardekompani
  27. Juli: 3. Gardekompani


  2. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  3. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  9. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  10. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  11. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  30. August: Forsvarets stabsmusikkorps
  31. August: Forsvarets stabsmusikkorps


  1. September: Forsvarets stabsmusikkorps
  6. September: Forsvarets stabsmusikkorps
  7. September: Forsvarets stabsmusikkorps
  8. September: Forsvarets stabsmusikkorps

Et lite historisk tilbakeblikk om vaktparaden

Vaktparade med musikk til slottet kom med Kong Haakon - etter 1905.

Før krigen (1940) marsjerte Garden hver eneste dag fra kasernen på Majorstuen (Politihøyskolen i dag) ned til slottet. På hjørnet Uranienborgveien-Parkveien, sluttet musikken seg til vaktstyrken og for full musikk marsjerte man så Parkveien frem, ut på Drammensveien og til slutt over slottsplassen.

Etter 1945  ble Gardistene transportert ned til slottet. Garden og musikken tok oppstilling i bakken opp fra Drammensveien og marsjerte til slottet. Over slottsplassen ble vaktparaden gjennomført som før krigen.

Fra 1958 ble det gjennomført en ny ordning for vaktparaden. Vakten gikk fra Kontraskjæret kl. 13.15 opp Akersgaten, forbi Stortinget og opp Karl Johan. Etter gjennomført vaktavløsning avholdt korpset alltid en konsert utenfor Slottet (på Slottsplassen) kl. 14.00

I hele Kong Olav V´s regjeringstid ble vaktavløsning avsluttet med musikk hver dag kongen var til stede på slottet.  Etter 17. mai flyttet Kongen ut til Bygdøy Kongsgård. Konsertene ble da flyttet til paviljongen i Studenterlunden  med avmarsj fra Akershus festning. 

Forsvarets stabsmusikkorps gikk stort sett alltid  vaktparadene sammen med Garden.  I dag er det Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som deler på denne oppgaven.