Veterankonserten 2021_Thumbnail

Veterankonserten 2021 med Hærens musikkorps

Konserten blir sendt direkte her lørdag 8. mai kl 13.00

Om årets konsert

Veterankonserten 2021 legger vekt på veteraner av fra operasjoner helt frem til i dag, men alle operasjoner inkl. 2. verdenskrig vil nevnes til slutt. Vi har fått tillatelse til å bruke ekte historier som viser det ansvar og mot som kreves i operasjonene. Historier som viser sårheten i det å være langt hjemmefra i fremmed land og både lengte hjem og ut igjen, som viser en annen form for styrke. I tillegg har vi vektlagt makkeren og den respekten som sitter i ryggmargen på enhver soldat overfor sitt team og ikke minst det samfunnet operasjonene befinner seg i. Noen av disse historiene formidles av skuespiller Ketil Høegh som del av konserten.

Musikken spiller selvsagt hovedrollen i konserten, setter oss i stemning og understreker budskapet. Programmet spenner vidt, fra flotte fanfarer til kjente låter som «Stairway to Heaven» og «He ain’t Heavy, He’s my Brother» i nye spennende arrangementer.

8. mai er vår frigjøringsdag etter andre verdenskrig, og i de senere år har dagen blitt den dagen i året vi takker og hedrer det arbeid og den innsatsen våre veteraner har gjort og gjør på vegne av Norge. Forsvarets musikk håper på denne måten, på vegne av Forsvaret, å takke veteranene for den jobben de har gjort og gjør på vegne av oss alle.

Om veteranene

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i nesten hundre forskjellige operasjoner.

Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør våre veteraner fra internasjonale operasjoner ryggraden i det norske Forsvaret. Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

Selv om norske veteraner fra ulike operasjoner som Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan og Afghanistan sitter igjen med ulike opplevelser, finnes det noen fellesnevnere: 

Våre veteraner er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsing under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål.