Tros- og livssynskorpset

Korpset organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret.

Forsvarets tros- og livssynskorps

Avdelingen organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret.

Pil til høyre
Samtlige av aspirantene ved Forsvarets opptak og seleksjon avsluttet opptaket med en feltgudstjeneste.
//
The aspirants at The Norwegian Armed Forces Recruitment and Selection Process ended with a religious service out in the field.