Avdelinger og kulturaktører

Forsvarets musikk

Pil til høyre

Museer

Forsvarets museer samler, forsker på og formidler kunnskap om Forsvarets historie.

Pil til høyre
Bergenhus i skumring.JPG

Forsvarets tros- og livssynskorps

Avdelingen organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret.

Pil til høyre
Samtlige av aspirantene ved Forsvarets opptak og seleksjon avsluttet opptaket med en feltgudstjeneste.
//
The aspirants at The Norwegian Armed Forces Recruitment and Selection Process ended with a religious service out in the field.

Akershus festning

Norges nasjonalarena og en levende kulturaktør midt i Oslo.

Pil til høyre
Akershus slott sett fra Oslofjorden