Gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. Gardekompani deltar på Norsk Militær Tattoo

//

Guardsmen from HMKGs 3rd Guard Company participating in the Norwegian Military tattoo

Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani

3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani og består av en musikktropp, signaltropp og drilltropp. Korpset består utelukkende av vernepliktige.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps er det eneste av Forsvarets korps som utelukkende består av vernepliktige. Kompaniet er en avdeling i Hans Majestet Kongens Garde, men er musikkfaglig underlagt Forsvarets musikk.

Gardens musikkorps er delt i to og består av musikktroppen og signaltroppen. Signaltroppen er et janitsjarkorps med omtrent 60 vernepliktige musikanter, mens signaltroppen er et marsj- og fanfarekorps med rundt 25 musikanter.

Soldatene som rekrutteres til Garden, har bakgrunn fra korps eller tilsvarende. De må prøvespille for å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp, er ikke bare dyktige musikere, men også svært motiverte for en hard tjeneste.

I løpet av ett år i Gardens musikkorps får soldatene grunnleggende
soldatutdanning (GSU) som innebærer mye trening både fysisk, musikalsk og i eksersis. Gardistene deltar også på konserter, tattooer, oppvisninger og tilsvarende, både i Norge og utlandet.

Førstegangstjeneste i Musikktroppen
Finn ut mer om førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Garde.