Gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. Gardekompani deltar på Norsk Militær Tattoo

//

Guardsmen from HMKGs 3rd Guard Company participating in the Norwegian Military tattoo

Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani

Musikktroppen, også kjent som Gardemusikken i Hans Majestet Kongens Garde, består utelukkende av vernepliktige. Sammen med Drilltroppen utgjør de 3. gardekompani og er svært synlige både nasjonalt og internasjonalt.

Gardemusikken er det eneste av Forsvarets korps som utelukkende består av vernepliktige. Kompaniet er en avdeling i Hans Majestet Kongens Garde, men er musikkfaglig underlagt Forsvarets musikk.

Troppen består av to korps, janitsjarkorpset og signalkorpset, som begge har en variert musikalsk hverdag. Korpsene er sammen om drillproduktet og alle store konserter, og løser også oppdrag hver for seg. Janitsjarkorpset består av omtrent 55 soldater som spiller treblås, messing og slagverk. Signalkorpset består av 25 soldater som spiller trompet eller slagverk.

Soldatene som rekrutteres til Musikktroppen, har bakgrunn fra korps eller tilsvarende. De må prøvespille for å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp, er ikke bare dyktige musikere, men også svært motivert for en tjeneste i troppen.

I tillegg til musikk og eksersis får soldatene grunnleggende soldatutdanning. Musikktroppen holder konserter og deltar på tattooer, oppvisninger og tilsvarende, både i Norge og utlandet.

Førstegangstjeneste i Musikktroppen
Finn ut mer om førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Garde.