20220110th_-126

Forsvarets musikk

Forsvarets musikk er en stolt bærer av lange og sterke tradisjoner. Korpsene har gjennom 200 år vært levende kulturbærere i vårt samfunn og er en viktig brobygger mellom Forsvaret og samfunnet rundt oss.

Forsvarets musikk skal knytte Forsvaret til verdiene som betyr mest for Norge: rettigheter, likeverd, demokrati, ytringsfrihet, barna våre og naturen vår.

Militærkorpsene har alltid hatt en sentral funksjon i Forsvarets tradisjoner og seremonier. Musikk er viktig for å skape høytidelige og historiske rammer rundt militære seremonier og anerkjennelse av norske soldaters innsats for landet. Et sentralt oppdrag for Forsvarets musikk er derfor å stille opp for kolleger, medsoldater og veteraner – ikke bare gjennom seremoniell virksomhet, men også gjennom konsertvirksomhet for militært og sivilt publikum.

De norske forsvarskorpsene holder meget høy kunstnerisk standard og har stor anerkjennelse i det internasjonale blåsermiljøet. I 2016 ble Forsvarets musikk tildelt Kulturrådets ærespris for sin «uvurderlige betydning for norsk kulturliv gjennom nesten 200 år».

200 år med Forsvarets musikk

En historisk artikkel skrevet i forbindelse med 200-årsjubileet til Forsvarets musikk i 2018.

Pil til høyre
Sjøforsvarets musikkorps, ca. 1900

Forsvarets stabsmusikkorps

Forsvarets musikk er Norges største profesjonelle blåserorkester og holder til på Akershus festning.

Pil til høyre
DSC_6536

Kongelige Norske Marines Musikkorps

Marinemusikken holder til på Karljohansvern i Horten og har over 200 års historie

Pil til høyre
Kopi av 5K0A3165-1

Luftforsvarets musikkorps

Midt-Norges tradisjonsrike militærkorps med tilholdssted i Trondheim

Pil til høyre
IMG_3467

Sjøforsvarets musikkorps

Sjøforsvarets musikkorps har base på Bergenhus festning, og er et militærkorps med lange tradisjoner.

Pil til høyre
DSC01687 1

Hærens musikkorps

Forsvarets nordligste militærkorps holder til i Harstad, men løser oppdrag i hele landsdelen

Pil til høyre
DSC01204

Korps i andre avdelinger

I tillegg til korpsene i Forsvarets musikk, har Forsvaret to andre korps:

  • Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani
  • Heimevernets musikkorps.

Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani

Musikktroppen, også kjent som Gardemusikken i Hans Majestet Kongens Garde, består utelukkende av vernepliktige. Sammen med Drilltroppen utgjør de 3. gardekompani og er svært synlige både nasjonalt og internasjonalt.

Pil til høyre
Gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. Gardekompani deltar på Norsk Militær Tattoo

//

Guardsmen from HMKGs 3rd Guard Company participating in the Norwegian Military tattoo

Heimevernets musikkorps

Heimevernets musikkorps består av vernepliktige profesjonelle og amatørmusikere.

Pil til høyre
IMG_9110

Kontakt

Pål W. Magnussen

Oberstløytnant
Sjef
Telefon: 23 09 23 11

Andreas Grønneberg

Kommandersersjant
Nestkommanderende
Kontor: 23092312

Bjarte Riseng

Orlogsmester
Sjefsmester
Telefon: 926 39 377

FSMK 2015 dirigent Lars Erik Gudim

Lars Erik Gudim

Oberstløytnant
Komponist, arrangør, dirigent
Telefon: 23 09 23 13

Erik Eilertsen

Flotiljemester
Prosjekt, arrangør, solist