IMG_3467

Luftforsvarets musikkorps

Lurer du på noe om oss eller en konsert?

Send oss en mail til lfmk@mil.no

Luftforsvarets musikkorps spiller hovedsaklig konserter i Trondheim og omegn. 

Luftforsvarets musikkorps ble formelt etablert i 2006, men har likevel en 200 år lang historie som korps i Forsvaret. Det ble opprinnelig opprettet i 1818 som 5. brigades musikkorps og senere som 5. divisjons musikkorps og Forsvarets musikkorps Trøndelag. I over hundre år var korpset Trondheims eneste profesjonelle ensemble.

Etter overgangen til Luftforsvaret har korpset gått fra å være et korps for Midt-Norge til å ha hele landet som arbeidsområde. Det har en sterk nasjonal profil og er sammen med sine søsterkorps blant Europas ledende militærkorps.

Ansatte
Musikere og ansatte i Luftforsvarets musikkorps
Innspillinger
Luftforsvarets musikkorps' innspillinger