IMG_9110

Heimevernets musikkorps

Heimevernets musikkorps består av vernepliktige profesjonelle og amatørmusikere.

Heimvernets musikkorps er lokalisert i Oslo. Korpset er organisert som eget område under HV-02 og består av profesjonelle og amatørmusikere rekruttert fra de beste janitsjarorkestrene i Oslo og omegn.

Brorparten av de tjenestegjørende kommer fra førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps og gjør tjeneste som musikk-heimevernssoldater til fylte 44 år. Korpset er dermed en forvalter av de mange musikkgardister som er utdannet i Hans Majestet Kongens Garde. Korpset har over 120 musikere og befal, og det løser en rekke oppdrag.

Korpset er faglig underlagt sjef Forsvarets musikk, og fungerer som et supplement til Forsvarets profesjonelle musikkorps. Korpset deltar jevnlig på parader som ved Stortingets høytidelige åpning, statsbesøk og lignende. Ellers løser korpset oppdrag for andre deler av Forsvaret, i tillegg til egne oppdrag for hele Heimevernet.

Kontakt

Ivar Røgeberg

Major
Korpssjef

Heimevernet
Du finner mer informasjon om Heimevernet på forsvaret.no