Forsvarets stabsmusikkorps på Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning 8. mai 2023

Forsvarets stabsmusikkorps

Lurer du på noe om oss eller en konsert?

Mail: fsmk@mil.no

Praktisk info

Forsvarets stabsmusikkorps holder til på Akershus festning og ble etablert i 1818. Korpset har en utstrakt konsertvirksomhet på Østlandet og deltar på internasjonale militærmusikkfestivaler og tattooer.

Forsvarets stabsmusikkorps er blant Forsvarets fem musikkorps, og det er Norges største profesjonelle blåseorkester. Det holder til på Akershus festning og ble etablert i 1818. Korpset er Oslos eldste musikkinstitusjon og er Forsvarets viktigste representasjonsorkester med jevnlige oppdrag for kongehuset, Stortinget, regjeringen og avdelinger i Forsvaret.

Hver 17. mai har «Stabsmusikken» det ærefulle oppdraget med å gå fremst i hovedstadens barnetog. I sommerhalvåret er korpset kjent for sine folkekjære vaktparader fra Akershus festning i tilknytning til vaktskiftet på Det kongelige slott.