Sjøforsvarets musikkorps ombord KNM i forbindelse med en strømmet konsert under korona.

Sjøforsvarets musikkorps

Med base på Bergenhus festning er Sjøforsvarets musikkorps ein tydeleg kultur- og tradisjonsbærar for Forsvaret på Vestlandet.

Sjøforsvarets musikkorps (tidlegare Forsvarets musikkorps Vestlandet) er eitt av to heilprofesjonelle orkester i Bergen. Det er òg eitt av fem profesjonelle musikkorps i Forsvaret. Sjøforsvarets musikkorps er eit dynamisk ensemble og løyser seremonielle oppdrag for Forsvaret og held konsertar over heile Vestlandet.

Særleg innan ny musikk har korpset utmerkt seg, mellom anna med kritikar-hylla musikkalbum, festivaldeltakingar urframføringar – og ikkje minst utnemninga som årets utøvar av Norsk Komponistforening i 2008. Korpset har base på Bergenhus, men løyser oppdrag og spelar i heile landsdelen og på nasjonale og internasjonale arenaar.

- Et superfint tilbud å gi

Sjøforsvarets musikkorps har turnert Hordaland i håp om å bistå lokale skolekorps med rekrutteringen.

Pil til høyre
P1180249
Innspelingar
Sjøforsvarets musikkorps sine innspelingar
Tilsette
Musikarar og tilsette i Sjøforsvarets musikkorps