DSC01687 1

Sjøforsvarets musikkorps

Kontakt oss

Har du noen spørsmål så kontakt oss gjerne på:

Epost: sfmk.kontakt@mil.no

Praktisk info

Sjøforsvarets musikkorps ein tydeleg kultur- og tradisjonsbærar for Forsvaret på Vestlandet.

Korpset har base på Bergenhus i Bergen, men løyser oppdrag og spelar i heile landsdelen og på nasjonale og internasjonale arenaar. 

Sjøforsvarets musikkorps (tidlegare Forsvarets musikkorps Vestlandet) er eitt av to profesjonelle orkester i Bergen. Det er òg eitt av fem profesjonelle musikkorps i Forsvaret. Sjøforsvarets musikkorps er eit dynamisk ensemble og løyser seremonielle oppdrag for Forsvaret og held konsertar over heile Vestlandet.

Særleg innan ny musikk har korpset utmerkt seg, mellom anna med kritikar-hylla musikkalbum, festivaldeltakingar urframføringar – og ikkje minst utnemninga som årets utøvar av Norsk Komponistforening i 2008. 

Tilsette
Musikarar og tilsette i Sjøforsvarets musikkorps
Innspelingar
Sjøforsvarets musikkorps sine innspelingar