Samtlige av aspirantene ved Forsvarets opptak og seleksjon avsluttet opptaket med en feltgudstjeneste.
//
The aspirants at The Norwegian Armed Forces Recruitment and Selection Process ended with a religious service out in the field.

Forsvarets tros- og livssynskorps

Avdelingen organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret.

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) er en avdeling i Forsvarets fellestjenester. Korpset har fagansvar for tros- og livssynstjenesten i Forsvaret.

FTLK organiserer tros- og livssynstjeneste ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, og legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse.

De underviser også i etikk. Alle soldater i grunnleggende soldatutdanning undervises i emnet etikk og militærmakt. Etikk er også et integrert fag på Forsvarets skoler. Tros- og livssynspersoneller gir også råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

Tros- og livssynspersonellet gjennomfører samtaler med personellet og bidrar i veteranivaretakelsen i Forsvaret.

FTLKs hovedkvarter er lokalisert på Akershus festning (bygning 7), med Akershus slottskirke like ved, som fungerer som Forsvarets hovedkirke. Kirken tjener også som kongefamiliens private gravkirke. Akershus slottskirke blir mye brukt til vielser.

FTLK ledes av sjef Forsvarets tros- og livssynskorps, som er underlagt sjef Forsvarets fellestjenester. Det kirkelige tilsyn ivaretas av Oslo biskop for feltprester tilhørende Den norske kirke.

Oppdraget vårt

Vi skal stille med tros- og livssynspersonell i nasjonale og internasjonale styrker. Vi skal også opprettholde en fullverdig tros- og livssynstjeneste for Forsvarets personell i fred, krise og krig, innenfor gitte rammer.

FTLK tilbyr et fleksibelt, spennende og utfordrende arbeidsmiljø, med store muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi er også eget senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Kontakt FTLK
Besøksadresse FTLK
Bygning 7, Akershus festning

E-post
fft.ftlk@mil.no

Journalpliktig post
Forsvarets tros- og livssynskorps
Postboks 800 Postmottak
2617 Lillehammer

Ikke-arkivverdig post, pakker eller personlig post
Forsvarets tros- og livssynskorps
Att. «Navn»
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Leveringsadresse
Forsvarets tros- og livssynskorps
Att. «Navn»
Akershus festning, Bygning 7
0015 Oslo

Engelsk navn
The Norwegian Armed Forces Chaplaincy
(NORAFC)