Kongelige norske marines musikkorps marsjerer på slottsplassen i forbindelse med Stortingets åpning 2020

Vikargodkjenning vernepliktigprøvespill

Kongelige norske marines musikkorps inviterer til prøvespill for vikargodkjenning og/eller godkjenning for førstegangstjeneste på alle instrument unntatt fløyte.

Prøvespill gjennomføres i Horten 2. oktober. Om du kun ønsker å søke godkjenning for førstegangstjeneste er det mulig å sende prøvespillvideo.

Prøvespillrepertoar: Fritt valgt soloverk og utdrag fra korpslitteraturen.

Prøvespillet gjennomføres uten akkompagnatør. Ytterligere informasjon og korpsutdrag blir tilsendt de påmeldte etter påmeldingsfristens utløp.

Søknadsfrist: 13. september 2023. Påmelding her.  

Til deg som vil søke på godkjenning for førstegangstjeneste: Klikk her for å lese mer om innhold i tjenesten og hvilke krav som stilles til deg som søker.

Ta kontakt med stedfortredende korpsmester Thomas Andersen for mer informasjon.

Kongelige norske marines musikkorps
Kongelige Norske Marines Musikkorps, populært kalt Marinemusikken, er et av fem norske profesjonelle militærkorps og har base i Horten. Marinemusikken utfører hvert år en rekke viktige oppdrag for Forsvaret, regjeringen og Kongehuset.