Bergenhus i skumring.JPG

Forsvarets museer

Forsvarets museer samler, forsker på og formidler kunnskap om Forsvarets historie.

Museene til Forsvaret er viktige formidlere av militær kultur og historie, og de gir publikum innsikt og viten om denne viktige delen av norgeshistorien.

Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere museer rundt om i landet.