Bergenhus i skumring.JPG

Museer

Forsvarets museer samler, forsker på og formidler kunnskap om Forsvarets historie.

Museene til Forsvaret er viktige formidlere av militær kultur og historie, og de gir publikum innsikt og viten om denne viktige delen av norgeshistorien.

Forsvarets museer inkluderer Luftforsvarsmuseet i Bodø, Rustkammeret i Trondheim, Bergenhus festningsmuseum i Bergen, Oscarsborg festningsmuseum i Drøbak, Marinemuseet i Horten og Forsvarsmuseet og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning.

Forsvarets museer har som hovedoppgave å bevare, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norske forsvarshistorie.