byjubileet24

Oslo byjubileum 2024

Akershus festning er med på feiringen av Oslo Byjubileum 2024 og ønsker velkommen til over 700 år med norgeshistorie.

I år markeres to jubileer i Oslo: Det er 400 år siden middelalderbyen Oslo brant og Christiania ble grunnlagt i Kvadraturen, og 100 år siden navneskiftet fra Christiania tilbake til Oslo. Kong Christian 4. bestemte at den nye byen skulle bygges i nærheten av Akershus festning og at den skulle oppkalles etter han selv.

Han hadde med seg ferdigtegnede kart, og 27. september samme år sto han der Christiania torv og skulpturen Hansken er i dag, og sa "Her skal byen ligge".

Vi gleder oss stort til å ønske besøkende velkommen inn portene på festningen og inn i historien. Hos oss blir det konserter, en ny utstilling og innvielse av et splitter nytt kirkeorgel i Akerhus slottskirke.

Mer utfyllende program kommer!