Om Forsvarets museer

Forsvarets museer (FM) forvalter gjenstander og dokumentasjon som er representativt for etatens egenart samt annet norskutviklet militært materiell og materiale. Museene har også samlinger knyttet til okkupasjon og motstandskamp 1940-45.

Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å synliggjøre den betydning Forsvaret har hatt og fortsatt har i samfunnet. Museene skal bidra til å formidle militær historie, i tillegg til å gjenspeile den rolle og de verdier Forsvaret representerer i dag.

Forsvarets museer består i dag av syv konsoliderte museer og Akershus slott. Museenes samlinger representerer og dokumenterer den vanlige soldats hverdag, taktiske og operasjonelle våpen med tilhørende dokumentasjon, samt materiell og dokumentasjon knyttet til teknologiske og operativ utvikling i forsvarshistorien.

Forsvarets museer har i 2021 omtrent 480 000 gjenstander som juridisk eies av Forsvarsdepartementet (FD). Museenes samlinger er organisert i seks delsamlinger hvor ansvaret for hver samling er underlagt det enkelte museum i organisasjonen. Samlingene forvaltes i henhold til ICOMs etiske retningslinjer. Størstedelen av samlingene (ca. 50 %) er underlagt Forsvarsmuseet (FMU).

Utlån av museale gjenstander

I forbindelse med den varslede overgangen til Kulturdepartementet stanser Forsvarets museer utlån av gjenstander til andre museer.

Pil til høyre
Satisfying

Utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Forsvarets museer er vedtaksinstitusjon for søknader om visse typer materiale som ønskes ført ut av landet, med grunnlag i kulturminneloven § 23. Dette gjelder militært materiell og våpen, militære motorvogner, luftfartøy og båter fra før 1950.

Pil til høyre
FRO 010 Volvo Jeep 1975

Våpenloven og Forsvarets museer

Pil til høyre
A0015489

Gave eller donasjoner til Forsvarets museer

Vi ønsker henvendelser, potensielle gaver og donasjoner velkommen. Vi bruker en evalueringsprosess for å avgjøre om vi kan ta imot objektet og om det tilfører samlingene våre noe positivt.

Pil til høyre
perkusjon

Funn av krigsminner

Hva gjør du om du finner gjenstander som er krigsminner?

Pil til høyre
A0012043