IMG_1371
Velkommen til

Forsvars­museet Rustkammeret

Åpningstid:

Hver dag: 10.00-16.00

Billetter

Voksen kr. 100,- 
Barn kr. 50,-
Honnør/Student kr. 50;-
Familie kr. 250,- 
Skoleklasser kr. 750,-

Grupper i åpningstid kr. 1750,-
Grupper utenom åpningstid kr. 3750,-

Kontakt

Besøksadresse
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim

Postadresse
Forsvarsmuseet Rustkammeret
Postboks 3552
7419 Trondheim

E-post
rustkammeret@mil.no

Telefon
+47 400 22 611

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et forsvarsmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et museum med vekt på Midt-Norges forsvarshistorie. Museet tar for seg historie fra vikingtiden og til slutten av andre verdenskrig. Historie fra etterkrigstiden har vært behandlet i ulike temporære temautstillinger, men museet jobber nå med å utvikle permanente utstillinger for perioden fra andre verdenskrig til i dag.

De ansatte vil bruke tiden fremover på å utvikle det framtidige tilbudet til publikum, spesielt innenfor digitalisering og digital formidling. Slik forblir museet en bærekraftig og viktig formidler av norsk krigs- og militærhistorie også i fremtiden.

 1. Begrepet Rustkammer kommer fra middelalderens slott og festninger, hvor rustkamrene var rommene der en lagret og reparerte våpen. Forsvaret har en lang historie i Erkebispegården. I over 300 år, fra 1686 og frem til 1988, var Erkebispegården disponert til forsvarsformål. Forsvarets nærvær er i dag videreført gjennom Rustkammerets utstillinger i Feltartillerifløyen.
  Rustkammeret tilbyr guidede turer i museet og på andre militærhistoriske steder i Midt-Norge på forespørsel. Mange skoleklasser i regionen benytter seg av denne muligheten.

  Forsvarsmuseet Rustkammeret som museum kan føres tilbake til «Den historiske våbensal», innredet 1826 i Østhuset, og er med dette et av de aller eldste museer i Norge. Frym til 1930 var det plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil regalier-rommet. 2. januar 1932 fant det sted en mer høytidelig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 1960-årene, kunne de nåværende utstillingslokalene i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968. Tidlig i 1970-årene åpnet også fane- og minnehallen i Vekthuset.

  I 1967 ble det private Nordenfjeldske hjemmefrontmuseum opprettet i den søndre fløyen av Erkebispegårdens militære magasinbygning i tre. I 1979 ble dette museet en del av Rustkammeret. En brann herjet dessverre de to militære magasinbygningene mot øst og sør i 1983. De brant helt ned til grunnen, og hele hjemmefrontmuseet gikk tapt.

  Etter brannen besluttet Forsvaret at Nidaros domkirkes restaureringsarbeider skulle overta forvaltningen av Erkebispegården. I 1987 ble den overført fra Forsvarets eie, etter 301 års sammenhengende militært eierskap. I overføringsavtalen ble det skrevet at Forsvaret skal disponere de lokalene de på det tidspunkt hadde i gården til evig tid. Hjemmefrontmuseet ble i 1990 gjenåpnet av daværende kronprins Harald i Rustkammerets 3. etasje, etter at de øvrige utstillingene og toppetasjen hadde gjennomgått en omfattende renovering.

 2. Her finner du undervisningsoppleggene til Forsvarsmuseet Rustkammeret. De fleste opplegg er i laget for ungdomsskolen og videregående, men kan tilpasses yngre elever. Ta kontakt på e-post eller telefon for å booke et opplegg.

  Omvisninger, opplegg og vandringer koster 750,- per klasse.

  Det er gratis inngang for alle barnehage- og skoleklasser som vil besøke museet.

   

  Garnisonsbyen Trondheim (90 minutter)

  I år 1700 var Trondheim forvandlet til en garnisonsby. Festning, skanser og rette gater var påkostet for å forsvare byen. Men hvem betalte for dette – og hvordan var det for befolkningen å få militæret så tett på?

  I opplegget vil dere lære om garnisonsbyen Trondheim. Første halvdel er i Rustkammeret, hvor elevene får lære om årsakene til byens forvandling og hvordan det påvirket byen. Deretter går vi ut i byens gater så elevene selv kan se resultatet av opprustningen.

  Opplegget er et vindu til en tid hvor fred var unntaket i Norden og Trondheim var en viktig brikke i landets forsvar. Det er også egnet for å lære elevene om dansketiden.

  5.-7.klasse / ungdomsskole

   

  Olav – konge og helgen (90 minutter)

  I samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider får elevene lære om Olav den hellige – vikingkongen som ble viktigere i døden enn i livet.

  Opplegget starter i Rustkammeret, hvor vi forteller om Olavs liv som viking og norsk konge. Her forklarer vi hvordan Olav kunne bli konge med bare to skip – men også ende sine dager på Stiklestad, drept av sine gamle undersåtter.

  I Nidarosdomen viser vi hvordan Olav etter sin død ikke bare ble Norges viktigste helgen, men også brukt som et politisk og nasjonalt symbol.

  Opplegget passer godt til alle som vil lære om norsk middelalder og vikingtid, og knytte disse periodene sammen. Spesielt egnet er det for de som vil dra inn makt, legitimering og historiebruk i undervisningen.

  Videregående skole

   

  Omvisning i Hjemmefrontutstillingen (60 minutter)

  Lyst til å lære om okkupasjonen og motstandskamp i Midt-Norge? Bli med oss på guidet tur i Rustkammerets utstilling om hjemmefronten. Her får dere høre om felttoget i Midt-Norge, livet som okkupert og okkupant, og det omfattende sabotasjearbeidet som fant sted i landsdelen vår. Vi går også inn på det betente og kontroversielle etterkrigsoppgjøret.

  Omvisningen passer for alle som vil lære mer om en av de mest skjellsettende periodene i norsk historie, da freden og demokratiet ble tatt fra oss.

  Ungdomsskole / videregående skole

   

  Okkuperte Trondheim – historiske vandringer

  Allerede den 9.april ble Trondheim besatt av tyskerne. Frem til frigjøringen var byen i okkupantenes vold, og de hadde store planer for byen og menneskene som bodde der.

  Historiene fra den tyske okkupasjonen er så mange at vi ikke har én, men fire vandringer å tilby. De dekker hver sin del av Trondheim, og varer mellom 60 og 90 minutter.

  Ungdomsskole / videregående skole

   

  1. Midtbyen (Ravnkloa 🡪 Erkebispegården)

   9.april går tyskerne i land på Ravnkloa og tar byen i sin besittelse. Erobringen er planlagt i detalj, med Trondheims viktigste bygg kartlagt lenge før tyskerne setter fot på land.

   Fra Ravnkloa beveger vi oss videre og maler et bilde av byen i 1940: Fra Trondheims “jødiske kvarter”, til Stiftsgården og derfra mot Nidarosdomen skisserer vi bylivet under den tyske okkupasjonen.
    
  2. Charlottenlund (Charlottenlund skole → Rotvoll)
   Blant gårdene på Charlottenlund og Rotvoll bygget tyskerne flere leirer og bunkere. Vi starter ferden på Charlottenlund skole, som var hovedkvarter for tyske admiraler. Deretter går ferden mot Rotvoll og leirene som huset marinegaster - og fanger fra krigens slagmarker.
    
  3. Tyholt / Moholt (Blussuvoll → Angelltrøa → Doktor Sands veg 1)
   Før krigen var Tyholt og Moholt i byens utkant, dominert av jordbruk og villaer. Tyskerne pangstartet byggevirksomheten, og da freden kom var ikke området til å kjenne igjen.

   På vandringen viser vi hvor tyskerne anla leirer og stillinger, fra Blussuvoll skole til Angelltrøa og tilbake til Doktor Sands veg. I fokus kommer også hovedkvarteret til Rinnan-banden, Bandeklosteret.
    
  4. Nidarvoll (Nidarvoll 🡪 Tempe 🡪 Nardo)
   I krig trengs det mer enn kuler og krutt - mat, klær, sement og arbeidskraft var også viktig for den tyske okkupasjonsmakten. Et sted måtte alt lagres - og hvor passet det bedre enn de åpne områdene rett sør for byen? Vandringen starter ved Nidarvoll skole, og går videre til Tempe og Nardo. På veien tar vi dere forbi brakkeleirer, slakteri og byens gamle idrettsplass.
 3. Vi kommer gjerne innom for å lære dere om Midt-Norges militærhistorie. Ta kontakt med følgende informasjon, så tar vi det derfra!

  1. Skole
  2. Sted 
  3. Trinn 
  4. Når dere ønsker at vi kommer
  5. Temaet dere vil lære om.

Rustkammerets gjenstander

Pil til høyre
rustkammeret_rytterpallask