Marinemuseet

På Karljohansvern i Horten ligger et av verdens eldste Marinemuseer.

Marinemuseet har holdt til på Karljohansvern siden 1864, og museets utstilling er på over 2000 kvadratmeter.

Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807–1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før, under og etter de to verdenskrigene.

Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og den store mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien. Utenfor museet ligger en ubåt fra «kald krig» og en MTB fra samme tidsperiode.

Åpningstider

2. mai - 30. september:
Alle dager: 12.00–16.00

1. oktober - 30. april:
Søndag: 12.00–16.00

Marinemuseet er som hovedregel stengt alle helligdager, med unntak av 2. påskedag og 2. pinsedag.

Endringer kan forekomme.

Priser
Voksne kr 100,-
Barn (6-18) kr 40,-
Student/honnør kr 60,-
Familie kr 250,-

Besøksadresse
Kommandørkaptein Klincks vei 9, 3183 Horten.

Postadresse
MMU, Postboks 215, 3192 Horten

E-post
[email protected]
Vi svarer vanligvis i løpet av en uke.

Telefon
33 03 33 97
 

 1. Marinemuseets oppgave er å dokumentere, bevare og formidle norsk marinehistorie, dens materielle kulturarv, tradisjoner og dens rolle i samfunnet. Marinemuseet ble grunnlagt i 1853, som en del av Sjøforsvarets organisasjon. Fra 1978 ble det lagt under forsvarssjefen som en del av Forsvarets museer. Museene er både nasjonale museer og etatsmuseer.

  Marinemuseet har derfor beholdt en tett tilknytning til egen forsvarsgren, men legger også stor vekt Marinens og Sjøforsvarets nasjonale betydning. Selv om hovedvekten er lagt på tiden etter 1814, gir museet også innblikk i den dansk-norske marinens historie fra 1510, herunder selvsagt også sjøhelten Tordenskiold.

 2. Finn frem til oss

  kart01_bigmodal

  Marinemuseet ligger nord for Horten sentrum, i flotte omgivelser på den gamle marinebasen Karljohansvern.

  Vi holder til i Magasin A i samme bygning som Preus museum (fotomuseet). Du finner resepsjonen i 1. etasje til venstre og hovedutstillingen i 2. etasje.

  Med bil

  Horten ligger rundt 9 mil sør for Oslo og 1,8 mil nord for Tønsberg. Med bil tar du av fra E18 ved Kopstad, for ankomst Horten fra nord, eller ved Skoppum, for ankomst Horten fra sør.

  Følg skilting mot Horten og videre mot Karljohansvern, som er adskilt fra byen med en kanal med en liten bro. Etter passering av broen er det etter ca 200 meter avkjøring til Marinemuseet (og Preus museum) til venstre, før en stor parkeringsplass.

  Med ferge, tog eller buss

  Fra Moss går det ferge til Horten som tar rundt 30 minutter. Fergen er gratis for gående og syklende. Med tog (Vestfoldbanen) er det mulig å gå av på både Skoppum stasjon og Holmestrand stasjon, og derfra komme videre med buss til Horten. (Sjekk busstider på www.vkt.no)

  Gangavstand fra sentrum

  Fra Horten sentrum og Horten havn er det ca 20 min gangtid nordover og litt østover mot Karljohansvern. Her ligger Marinemuseet mot vest, ved utløpet av Kanalen og inn mot Indre Havn.

  Parkering
  Besøkende med bil henvises til gratis parkering på den store grusparkeringen utenfor verftsmuren.

  Tilgjengelighet
  Museets hovedutstilling befinner seg i bygges 2. etg. Heis med kode/nøkkel er tilgjengelig fra byggets midtre inngang (Preus museum) etter avtale med Marinemuseets vaktsjefer i resepsjonen.

  Museumsfartøyene og deler av museets utstilling i 1. etg (Tøjhuset) er ikke fremkommelig med rullestol.

 3. Vårt hovedtelefonnummer er 33 03 33 97

  Øvrige telefonnummer:

  • Sjef: 33 03 33 90
  • NK:  33 03 33 93
  • Bibliotek: 33 03 33 98
  • Besøkskoordinator: 33 03 33 95

  FMs digitaliseringsavdeling: 33 03 33 92

  Hans Petter Oset, sjef Marinemuseet: 48 21 82 69

 4. Priser for inngang

  • Voksne kr 100,-
  • Barn (6-18) kr 40,-
  • Student/honnør kr 60,-
  • Familie kr 250,-
    

  Guiding

  Med sitt mangfold av modeller, marinehistoriske gjenstander og andre rariteter synes de fleste at et besøk på Marinemuseet er en hyggelig og interessant opplevelse både for liten og stor. Dette til tross for at tekstingen i en del tilfeller er mangelfull. Museet har noen media-presentasjoner, men foreløpig ikke noe tilbud om audioguide.

  Hvis man har særlig interesse for historien, eller ønsker å høre en del artigheter om enkelte objekter, personer og hendelser, vil man ha stort utbytte av å bli vist rundt i museet av en av våre autoriserte guider. En standard guidet tur varer 90 minutter, men det er så mye å se og fortelle, at runden gjerne kan tilpasses og spisses hvis gruppen har særlige interesser. Dessverre har museet normalt ikke rom for faste, gratis guidinger. Dette er derfor en tjeneste som må bestilles separat og betales for. Slike guidinger kan bestilles både innenfor og utenfor museets åpningstid. Juli er en særlig travel måned, og da anbefaler vi faktisk at gudingene avtales utenfor åpningstiden.

  Prises settes for en gruppe og en guide, og hver gruppe kan være på maks 30 personer

  Spørsmål

  Forespørsler om guiding av grupper eller skoleklasser sendes til [email protected]

  Send informasjon om:

  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Ca antall i gruppen

  En bekreftelse om guiding vil alltid bli fremsendt til den eller de e-postadresser som angis.

  Priser for guidet visning

  Maks antall i en gruppe er normalt 30 personer. Marinemuseet har avtale med flere guider som er autorisert for guiding i vår utstilling.

  Avtalen innebærer at guiden selv fakturerer gruppen kr 1.000,- for sin omvisning, evnt kontant/vipps mot kvittering. Fordi Marinemuseet fra 2021 også tar inngangspenger, vil gruppen i tillegg måtte betale inngangsbillet ut fra antall personer. Personer i guidede grupper gis 40% rabatt på billettpris. Av hensyn til administrasjon anmodes det om at én i gruppen kan gjøre opp billettdelen kontant eller med betalingskort – men om nødvendig kan museet også fakturere denne delen.

  For ordinære skoleklasser i aldersgruppen 10–18 år, som ønsker å benytte museet som en del av undervisningen, koster omvisningen kr 750,- og det tas ikke billettinntekt for elever og medfølgende lærere.

Marinemuseets utstilling

Pil til høyre
3-3-2-Utstein

Marinemuseets gjenstander

Å samle inn, bevare og formidle den materielle kulturarven er en viktig oppgave også for Marinemuseet.

Pil til høyre
4-4-MMU.075907