4-4-MMU.075907

Marinemuseets gjenstander

Å samle inn, bevare og formidle den materielle kulturarven er en viktig oppgave også for Marinemuseet.

Vi har mange gjenstander i våre magasiner, men samtidig har vi en relativt høy andel av gjenstandene utstilt i museet, tett på publikum. Nærmere 200 modeller av våre marinefartøy er en viktig del av samlingene. Det samme gjelder en rekke malerier, tegninger og eldre, innrammede foto. Marinemuseet er i ferd med å avfotografere gjenstander både i utstilling og på magasin.

Noe er allerede presentert på Digitalt museum og målet er å gradvis øke denne andelen.