IMG_4113_nhm

Norges Hjemmefront­museum

På toppen av Akershus festning ligger en av landets mest sentrale institusjoner for okkupasjonshistorie.

Norges Hjemmefrontmuseum holder til i «Det dobbelte batteri- og bindingsverkshuset» (Bygning 21) på toppen av Akershus festning. Museet er en nasjonal institusjon for formidling av okkupasjonsårenes og motstandskampens historie under andre verdenskrig.

Museets skal gi besøkende «et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk». I tillegg til utstillingene har museet en arkiv- og dokumentasjonsavdeling med bibliotek og lesesal som kan besøkes etter nærmere avtale.

Åpningstider

Museet åpner 14. juni.

Sommer: mai–august
Mandag–søndag: 10.00–17.00

Vinter: september–april
Mandag til søndag: 10.00–16.00

Priser

 • Voksne: 100 kr
 • Barn, studenter og pensjonister: 40 kr
 • Student/senior 60 kr
 • Familie 250 kr
 • Gruppe (min. 10 personer) 60 kr

Besøksadresse
Akershus Festning, Bygning 21
0015 Oslo

Norges Hjemmefrontmuseum ligger på Akershus festning, sentralt i Oslo. Gangavstand fra Oslo sentralstasjon.

Postadresse
Postboks 1550, Sentrum
0015 Oslo

Telefon  
23 09 32 80 (Arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
23 09 31 38 (Resepsjonen – bestillinger)

E-post
[email protected] (For arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
[email protected] (For publikumsbesøk, skoleklasser og andre gruppeomvisninger)

 1. Norges Hjemmefrontmuseum ble grunnlagt i 1962 av en rekke sentrale representanter fra organisasjonene som utgjorde de sivile og militære delene av hjemmefronten. Museet, som stod ferdig til markeringen av frigjøringsjubileet i 1970, var en privat stiftelse frem til 1995 da det ble overdratt til Staten ved Forsvarsdepartementet og med dette ble et av Forsvarets museer.

  Ved å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, ønsket museets grunnleggere å styrke den kollektive viljen til vern av den nasjonale friheten, og ellers bidra til en fortsatt sterk oppslutning om våre demokratiske verdier.

  I tråd med formålsparagrafen, som ble videreført ved den statlige overtakelsen, skal kunnskapen om okkupasjonsårene styrkes gjennom museets videre arbeid med innsamling, forvaltning og presentasjon av gjenstander, bilder og dokumenter. Bevaring av kilder til fremtidig forskning på okkupasjonsårenes og frihetskampens historie er derfor fortsatt en sentral del av museets samfunnsoppdrag.

 2. Skolebesøk

  Skoleklasser får om ønskelig orienteringer om utstillingen og tilbys egne oppgavesett tilpasset ungdomsskole eller videregående skole.
  Ta gjerne kontakt for bestilling og spørsmål på telefon: 23 09 31 38, eller epost: [email protected] 

  Andre aktiviteter og arrangementer

  Foredrag og egne arrangementer som boklanseringer og forfattermøter avholdes vanligvis på biblioteket. Museet tilbyr lørdagskåserier om mer avgrensede temaer om okkupasjonsårene og motstandskampen.

  Via våre digitale kanaler på sosiale medier formidler vi en rekke smakebiter fra museets samlinger, og her presenteres både gjenstander, foto, film og dokumenter. Museet vil også tilby digitale omvisninger med innslag fra utstillingen, Akershus festning og det omkringliggende byrommet.

  Følg oss på:

 3. Arkiv- og dokumentasjonsavdelingen behandler daglig henvendelser om okkupasjonsårene og motstandskampen. Museets samlinger med bøker, arkiver og bilder benyttes i arbeidet med å innhente etterspurte opplysninger om motstandsorganisasjonene og deres medlemmer.

  Museets lesesal og bibliotek brukes av forskere, forfattere og studenter som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men vårt dokumentasjonssenter er åpent for alle etter nærmere avtale. Biblioteket inneholder omkring 6.000 bøker, tidsskrifter og mindre publikasjoner. Bøkene er ikke til utlån, men er tilgjengelig for studiebesøk på lesesalen.

  Henvendelser til arkiv- og dokumentasjonsavdelingen

  E-post: [email protected]
  Telefon: 23 09 32 80

Hjemmefront­museets utstilling

Museets hovedutstilling viser den tyske okkupasjonen av Norge og hvordan motstandskampen mot det nazistiske okkupasjonsregimet utviklet seg fra 9. april 1940 og frem til frigjøringen i mai 1945.

Pil til høyre
NU7A3839

Samlingene

Foruten biblioteket omfatter samlingene arkiver, bilder og gjenstander.

Pil til høyre
skrivemaskin_nhm_1117