sdr
Velkommen til

Norges Hjemmefront­museum

Norges Hjemmefrontmuseum
Stengt 17 mai. 

Ordinær åpningstid
Man - søn: 10.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon  
23 09 32 80 (Arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
23 09 31 38 (Resepsjonen – bestillinger)

E-post
[email protected] (For arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
[email protected] (For publikumsbesøk, skoleklasser og andre gruppeomvisninger)

Sosiale medier

 

 

Adresse

Besøksadresse
Akershus Festning, Bygning 21
0015 Oslo

Norges Hjemmefrontmuseum ligger på Akershus festning, sentralt i Oslo. Gangavstand fra Oslo sentralstasjon.

Besøk oss her (se kart)

Postadresse
Postboks 1550, Sentrum
0015 Oslo

Billetter og priser

 • Voksne: 100 kr
 • Barn: 40 kr
 • Student/senior 60 kr
 • Familie 250 kr
 • Skolebesøk - 750 kr per klasse
 • Gruppe (min. 10 personer) 60 kr

Skolebesøk
Skoleklasser får om ønskelig orienteringer om utstillingen og tilbys egne oppgavesett tilpasset ungdomsskole eller videregående skole.

Kontakt oss gjerne for bestilling og spørsmål:
23 09 31 38 eller [email protected]

 

Andre aktiviteter og arrangementer
Foredrag og egne arrangementer som boklanseringer og forfattermøter avholdes vanligvis på biblioteket. Museet tilbyr lørdagskåserier om mer avgrensede temaer om okkupasjonsårene og motstandskampen.

Via våre digitale kanaler på sosiale medier formidler vi en rekke smakebiter fra museets samlinger, og her presenteres både gjenstander, foto, film og dokumenter. Museet vil også tilby digitale omvisninger med innslag fra utstillingen, Akershus festning og det omkringliggende byrommet.

På toppen av Akershus festning ligger en av landets mest sentrale institusjoner for okkupasjonshistorie.

Norges Hjemmefrontmuseum ble grunnlagt i 1962 av en rekke sentrale representanter fra organisasjonene som utgjorde de sivile og militære delene av hjemmefronten. Museet, som stod ferdig til markeringen av frigjøringsjubileet i 1970, var en privat stiftelse frem til 1995 da det ble overdratt til Staten ved Forsvarsdepartementet og med dette ble et av Forsvarets museer.

Ved å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, ønsket museets grunnleggere å styrke den kollektive viljen til vern av den nasjonale friheten, og ellers bidra til en fortsatt sterk oppslutning om våre demokratiske verdier.

I tråd med formålsparagrafen, som ble videreført ved den statlige overtakelsen, skal kunnskapen om okkupasjonsårene styrkes gjennom museets videre arbeid med innsamling, forvaltning og presentasjon av gjenstander, bilder og dokumenter. Bevaring av kilder til fremtidig forskning på okkupasjonsårenes og frihetskampens historie er derfor fortsatt en sentral del av museets samfunnsoppdrag.

 1. Arkiv- og dokumentasjonsavdelingen behandler daglig henvendelser om okkupasjonsårene og motstandskampen. Museets samlinger med bøker, arkiver og bilder benyttes i arbeidet med å innhente etterspurte opplysninger om motstandsorganisasjonene og deres medlemmer.

  Museets lesesal og bibliotek brukes av forskere, forfattere og studenter som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men vårt dokumentasjonssenter er åpent for alle etter nærmere avtale. Biblioteket inneholder omkring 6.000 bøker, tidsskrifter og mindre publikasjoner. Bøkene er ikke til utlån, men er tilgjengelig for studiebesøk på lesesalen.

  Henvendelser til arkiv- og dokumentasjonsavdelingen
  E-post: [email protected]
  Telefon: 23 09 32 80

 2. Dokumentasjonssenteret forvalter Norges Hjemmefrontmuseums okkupasjonshistoriske samlinger. Museet ønsker å stille samlingene til rådighet for nye studier og fremstillinger om okkupasjonsårene, og vi besvarer publikumshenvendelser om okkupasjonstidens og motstandskampens historie.

  Museets lesesal og bibliotek brukes av forskere og forfattere som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men våre fasiliteter kan etter nærmere avtale også disponeres av skoleelever, studenter, journalister og andre interesserte.

  Åpningstider:
  NHM er en liten institusjon. Vår arkiv- og dokumentasjonstjeneste har lav bemanning og begrenset kapasitet. For at museet skal kunne tilby brukerne en tilstrekkelig god service og oppfølging, ber vi derfor om at hvert arkivbesøk avtales på forhånd.

  Telefon: 23 09 32 80
  E-post: [email protected]

   

  Samlingene består av:
  Spesiallitteratur: Biblioteket inneholder bøker, tidsskrifter og mindre publikasjoner. Museets boksamling kan søkes via Forsvarsbibliotekenes side. Bøkene er ikke til utån og studier må foregå på museets lesesal.

  NHM har også andre trykksaker som plakater, offentlige kunngjøringer, skjemaer, rasjoneringskort, etc.

  Manuskriptsamling består av illegale aviser, flygeblader og annet motstandspolitisk materiale som ble trykket opp og mangfoldiggjort.

  Arkivmateriale:
  Museet har over 600 hyllemeter med arkiver. De offentlige arkivene består av en serie med krigstidsarkiver etter Forsvarets Overkommando (FO) som NHM forvalter på vegne av Arkivverket. I tillegg har museet en omfattende privatarkivsamling. Denne inneholder også nærmere 2000 intervjuer på lydbånd med motstandsfolk og politiske fanger. Innsyn i arkivene gis på grunnlag av personlig søknad.

   

  Besøk på lesesalen
  Bestilling av arkivsaker skjer ved forhåndsbestilling pr. telefon, e-post eller eventuelt via Arkivportalen. Det er ordinært anledning til å foreta to bestillinger pr. besøk, med inntil 4 arkivstykker om gangen.

  Lesesalen er åpent for ordinært besøk kl. 10.00-15.00. Ved hvert frammøte fører brukeren sitt navn inn i NHMs framlagte besøksprotokoll.

  Vesker og ytterklær deponeres i garderobe (korridor) etter at skrivesaker, papir og eget referansemateriale er blitt plassert på tildelt lesesalsplass.

  Besøkende kan etter avtale gjøre bruk av bibliotekets faglitteratur. Bøkene skal ikke settes tilbake i reolene etter bruk, men forbli liggende på brukerens lesesalsplass.

  Det er anledning til bruk av medbrakt PC og digitalkamera for avfotografering av tekstdokumenter.
   

  Arkiver etter Forsvarets Overkommando
  NHM forvalter etter avtale med Riksarkivet en serie med offentlige militærarkiver etter Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Overkommando (FO) i London og Forsvarsstaben i Oslo (FST).  I tillegg kommer arkivet etter Hjemmefrontens Historieinstitutt (HHI) som i perioden 1945-1947 samlet inn dokumenter og rapporter fra okkupasjonsårenes motstandskamp.

Hjemmefront­museets utstilling

Museets hovedutstilling viser den tyske okkupasjonen av Norge og hvordan motstandskampen mot det nazistiske okkupasjonsregimet utviklet seg fra 9. april 1940 og frem til frigjøringen i mai 1945.

Pil til høyre
NU7A3839

Samlingene

Foruten biblioteket omfatter samlingene arkiver, bilder og gjenstander.

Pil til høyre
skrivemaskin_nhm_1117