Hjemmefront­museets utstilling

Museets hovedutstilling viser den tyske okkupasjonen av Norge og hvordan motstandskampen mot det nazistiske okkupasjonsregimet utviklet seg fra 9. april 1940 og frem til frigjøringen i mai 1945.

Utstillingen består av 48 ulike temaer som forteller om:

  • Den militære motstanden mot de tyske invasjonstyrkene våren 1940
  • Den tyske okkupasjonsmakten og demonteringen av det norske demokratiet
  • Nazifiseringen av det norske sivilsamfunnet gjennom opprettelsen av et nazistisk norsk okkupasjonsstyre 
  • Holdningskampen mot Nasjonal Samling og Vidkun Quisling 
  • Okkupasjonsregimets undertrykkelse, terror og tvangstiltak
  • Dagliglivet under okkupasjonen
  • Hjemmefrontens sivile og militære motstandsorganisasjoner 
  • Opptrappingen av motstandskampen de siste krigsårene
  • Frigjøringen og forberedelsene til maktovertakelsen i mai 1945

Mindre og midlertidige utstillinger vises i museets vestibyle.