Utstilling01[1]

Samlingene

Hjemmefrontmuseets bilder og gjenstander.

Gjenstander

Norges Hjemmefrontmuseum har samlet omkring 5000 gjenstander fra okkupasjonsårene. Denne samlingen omfatter håndvåpen, sambandsutstyr (radiosendere, radiomottakere og telefoner), sabotasjemateriell (sprengstoff og detonatorer), uniformer, faner og flagg, samt mye annen militær utrustning. I tillegg kommer en rekke tidstypiske objekter og forbruksartikler fra det sivile dagliglivet. I museets utstillinger er det kun plass til en liten del av samlingen. Det meste på lagres med tanke på temporære utstillinger og digitale visninger. En betydelig del av samlingen finner du på DigitaltMuseum, se lenken over.

Fotografier

Norges Hjemmefrontmuseum har rundt 40 000 ulike fotografier fra okkupasjonsårene. Museets sentrale fotosamling inneholder vel 20 000 bilder. Foruten motstandskampens temaer har den en rikholdig dokumentasjon av den norske frihetskampen på utefronten. I tillegg dekker den det tyske okkupasjonsregimets sivile og militære deler, samt det norske okkupasjonsstyret under Nasjonal Samling. En betydelig del av denne samlingen er digitalisert, og museet arbeidet for å gjøre en større del av denne samlingen tilgjengelig på DigitaltMuseum.