skrivemaskin_nhm_1117

Samlingene

Foruten biblioteket omfatter samlingene arkiver, bilder og gjenstander.

I tillegg kommer en egen krigstrykksamling med offentlige kunngjøringer og propagandaplakater fra okkupasjonsårene samt et stort antall sjeldne brosjyrer og mindre trykksaker.

Arkivene

Norges Hjemmefrontmuseum har over 600 hyllemeter med arkiver. De offentlige arkivene består av en serie med krigsarkiver etter Forsvarets overkommando (FO) i Storbritannia som i hovedsak omhandler den militære motstanden. Privatarkivsamlingen utgjør omkring 500 hyllemeter med arkiver etter motstandsfolk, organisasjoner og senere historieforskere samt en egen manuskriptsamling med illegale aviser fra den sivile holdningskampen. Privatarkivsamlingen omfatter også en stor samling med lydfestinger som hovedsakelig består av intervjuer med motstandsfolk, politiske fanger og flyktninger.

Nærmere informasjon om privatarkivsamlingen og de enkelte arkivene er tilgjengelige på den nasjonale søketjenesten Arkivportalen.

Fotografier

Norges Hjemmefrontmuseum har rundt 40 000 ulike fotografier fra okkupasjonsårene. Museets sentrale fotosamling inneholder vel 20 000 bilder. Foruten motstandskampens temaer har den en rikholdig dokumentasjon av den norske frihetskampen på utefronten. I tillegg dekker den det tyske okkupasjonsregimets sivile og militære deler, samt det norske okkupasjonsstyret under Nasjonal Samling. En betydelig del av denne samlingen er digitalisert, og museet arbeidet for å gjøre en større del av denne samlingen tilgjengelig på DigitaltMuseum.

Gjenstander

Norges Hjemmefrontmuseum har samlet omkring 5000 gjenstander fra okkupasjonsårene. Denne samlingen omfatter håndvåpen, sambandsutstyr (radiosendere, radiomottakere og telefoner), sabotasjemateriell (sprengstoff og detonatorer), uniformer, faner og flagg, samt mye annen militær utrustning. I tillegg kommer en rekke tidstypiske objekter og forbruksartikler fra det sivile dagliglivet. I museets utstillinger er det kun plass til en liten del av samlingen. Det meste på lagres med tanke på temporære utstillinger og digitale visninger. En betydelig del av samlingen finner du på DigitaltMuseum.