skrivemaskin_nhm_1117

Lesesal, arkiv og bibliotek

NHMs lesesal er open for publikum etter avtale på kvardagar. Ta kontakt på epost eller telefon for å setja opp ein avtale. 

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) har ei større samling historisk kjeldemateriale. Den inneheld over 600 hyllemeter med arkiver. Samlinga består av mellom anna ei omfattande privatarkivsamling, nærare 2000 intervju, bilete og offentlege krigsarkiv etter Forsvarets Overkommando (desse er under overføring til Arkivverket).

Biblioteket inneheld bøker, tidsskrifter, illegale aviser og andre trykksaker og rundskriv frå okkupasjonsåra, samt nyare litteratur om emnet. 

Tilgang til arkiv og bøker

Materiale frå samlinga kan berre nyttast på museets lesesal. Store delar av samlinga er registrert i elektroniske katalogar, men ikkje alt. Ta kontakt med oss dersom du lurar på om me har noko. Ei avgrensa del av samlinga er digitalisert.

Åpningstider lesesal

NHMs lesesal er open for publikum etter avtale på kvardagar.
Ta kontakt på epost eller telefon for å setja opp ein avtale. 

Me har diverre ikkje moglegheit til å ta imot besøk som ikkje er avtalt på førehand.

Kontakt 

E-post: post.nhm@gmail.com 
Telefon: 23 09 35 80 / 457 35 480

Arkivene

Norges Hjemmefrontmuseum har over 600 hyllemeter med arkiver. De offentlige arkivene består av en serie med krigsarkiver etter Forsvarets overkommando (FO) i Storbritannia som i hovedsak omhandler den militære motstanden. Privatarkivsamlingen utgjør omkring 500 hyllemeter med arkiver etter motstandsfolk, organisasjoner og senere historieforskere samt en egen manuskriptsamling med illegale aviser fra den sivile holdningskampen. Privatarkivsamlingen omfatter også en stor samling med lydfestinger som hovedsakelig består av intervjuer med motstandsfolk, politiske fanger og flyktninger.

Nærmere informasjon om privatarkivsamlingen og de enkelte arkivene er tilgjengelige på den nasjonale søketjenesten Arkivportalen.