Gamle bøker

Sjømilitær dokumentasjon og bibliotek

Besøksbiblioteket / Dokumentasjonssenter

Er åpent onsdag – fredag 11.00 - 15.00
(har ikke åpent på røde dager, eller i fellesferien)

Her vil du finne sjømilitær litteratur, biografier, dokumenter/klipp arkiv og skipstegninger.

Dette er et museumsbibliotek hvor mesteparten er eldre bøker og ofte i bare ett eksemplar. Derfor ingen utlån – bøkene må leses/benyttes på stedet.

Søk i samlingen

Søk i samlingen

Magasin

Magasinet består av tekniske håndbøker, forsvarsrelatert litteratur, loggbøker og reglementer samt «Londonarkivet» (rulleblad på marinepersonell fra andre verdenskrig).

Materiell fra Magasinet er tilgjengelig kun etter forhåndsavtale med oss.

For å gjøre besøket mest mulig nyttig er det nødvendig å kontakte biblioteket mins en uke på forhånd, slik at bøker, dokumenter o.l. kan klargjøres på forhånd.

Kontakt oss

E-post: bibmmu@forsvaretsmuseer.no 
Telefon: 94011931