En rad gamle bøker på en hylle. De har slitt skinninnbinding.

Publikasjoner

Ved Forsvarets museer.

Forsvarsmuseets småskriftserie

ISSN: 0800-5249

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en rekke av de eldre heftene fra småskriftserien, der disse er åpent tilgjengelige har vi lenket dem opp. 

 1. Melsæter, A. (1983). Norskbrukte marineblankvåpen i den Dansk/Norske Marine : utvikling og katalog 1550–1840.
 2. Lillevik, F. (1984). Forsvarets luftflaade 1912-1982 : beskrivelser av våre bevarte militære fly. 
 3. Hauge, A. (1986). Kampen i Gråbeinhølet, på Bagnsbergene gard og Breidablikk i 1940.
 4. Holm, T. H. (1987). 1940 - igjen?
 5. Dahl, J. S. (1989). Johan Brucker : bøssemakeren på Hovedtangen.
 6. Ulvensøen, J. (1991). Brennpunkt nord : værtjenestekrigen 1940-45
 7. Holm, T. H. (1991). Med Plotons! Høire-sving! March! : norsk taktikk og stidsteknikk på begynnelsen av 1800-tallet, med hovedvekt på fotfolket
 8. Strøm, K. E. (1992).Norske borgervæpningsuniformer : et billedhefte
 9. Solli, S. (1992). Også vi, når det ble krevet… : en beretning om III Reservepolitibataljon Sverige og Norge 1944-1945.
 10. Aagaard, E.C. (1992). Den norske hær : uniformer i dansketiden - et billedhefte
 11. Holm, T. H. og Kristiansen T. (red). (1993). Bidrag til garnisonsbyenes historie.
 12. Strøm, K. E. (1994). Hærens uniformer i unionstiden : et billedhefte
 13. Strøm, K. E. (1994). Luftforsvarets uniformer : et billedhefte
 14. Langemyr, E. og Moe, T. (1995). Norskprodusert militært radioutstyr 1900-1980 : i tillegg de illegale radiosettene OLGA, LISBETH og SWEETHEART
 15. Strøm, K. E. (1996). Hærens uniformer i vårt århundrede : et billedhefte
 16. Arstad, K. og Holm, T. H. (red). (1997). Kriger og konger : et streiftog i Nordens militærhistorie fra syvårskrigen til den skånske krig 1560-1680.
 17. Strøm, K. E. (1998). Marinens uniformer : et billedhefte.
 18. Arstad, K. (red). (1998). Konge, adel og opprør : Kalmarunionen 600 år. 
 19. Arstad, K. (red). (1999). Revolusjon, keiserdømme og statsomveltninger : et Europa i forandring 1789-1814
 20. Gjeruldsen, O. H. (red). (2000).Hæren og eneveldet i Norge 1660-1675.
 21. Fritzner, N. (2000). “En særdeles skiøn Exercerplads Gardermoen kaldet” : militærliv på Gardermoen fra ca 1740 og fram til 1914.
 22. Arstad, K. (red). (2000). Strategi, ledelse og samfunn : 1588-1722
 23. Larsen, B. (2001). Gamle norske militære skytevåpen : en oversikt over de mest brukte betegnelser og skytehåndvåpenets utvikling fra senmiddelalderen og til nyere tid
 24. Arstad, K. (red). (2001). Krigskunst og statssystem : krig og maktpolitikk i industrialismens tidsalder 1860-1918
 25. Sørensen, S. H. (2001). Garnisonsgammen i Svanvik : og glimt fra grensevakten i mellomkrigstiden
 26. Hauge, A. og Werner-Hagen, K. (2001). Bagn 1940
 27. Strøm, K. E. (2002). Hærens uniformer i dansketiden : et billedhefte med samtidige avbildninger
 28. Gjeruldsen, O. H. (2002). Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704
 29. Fagerland, T. E. (2002). Krig og diplomati i nordisk middelalder : de internordiske konfliktene i 1286-1319 i et nordisk og europeisk perspektiv
 30. Skarstein, K. J. (2002). Under fremmede flagg : nordmenn i utenlandsk krigstjeneste 1800-1900. 
 31. Arstad, K. (red.) (2003). Hærføreren : kritisk lys på feltherrerollen 1800-2000.
 32. Vaagland, P. O. (2003). En infanteribataljon i strid : BN II/IR 15 i slaget om Narvik 1940
 33. Olsson, C. (red). (2003). XVI IAMAM congress 2002 : proceedings
 34. Olsson, C. (red). (2003). Arms and armour exhibition : IAMAM 2002 - special exhibition
 35. Arstad, K. (red). (2003). Krigføring i middelalderen : strategi, ideologi og organisasjon ca 1100-1400
 36. Strøm, K. E. (2003). Sivile norske uniformer : et billedhefte.
 37. Kalleberg, G. C. (2003). …og så kom krigen
 38. Kristensen, B. S. (2003). Militærtamburen : musikant og signalist - om den militære trommeslager og signalbruken i den dansk-norske hær og i unionstiden med Sverige
 39. Arstad, K. (red). (2004). Konge, adel og militærmakt : 1400-1600
 40. Løvlie, A. (2004). Norske våpen i tyske hender : de militære bedrifter under okkupasjonen 1940-1945
 41. Holm, T. H. (2004). Ærens mark : krig og krigskultur som fenomen på terskelen til den moderne tid illustrert gjennom Kristian Gyldenløves karriere som norsk og europeisk general
 42. Pounhet, R. (2005). En alpejegers beretning fra 1940
 43. Arstad, K. (red). (2007). Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800
 44. Arstad, K. (red). (2009). Krig i norden 1807-1810
 45. Vaagland, P. O. (2009). Opprørsbekjempelse.
 46. Kristensen, B. S. (2010). Militære signalinstrumenter : et gjenstandsstudium
 47. Armann, Ø. B. (red). (2011). Individet i krig : aktører 1939-1945.
 48. Arisholm, T. (2014). KNM Tista : marinefartøyet fra Moen
 49. Arstad, K. (red). (2017). Den store nordiske krig 1700-1721.
 50. Arstad, K. (red). (2019). Middelalder : krig og konflikt 1100-1300
 51. Armann, Ø. B. (red). (2020). Andre verdenskrig : vonde og vanskelige minner
 52. Arstad, K. og Wigernes, B. (red). (2020). Første verdenskrig : krig, nøytralitet og konsekvenser
 53. Arstad, K. (red). (2021). Militært lederskap : endring over tid? 
 54. Armann, Ø. B. (red). (2022). Carl von Clausewitz : mannen, verket og virkningshistorien.