margretedagene2301

Margretedagene

Vi kaster lys over nordisk samarbeid og dronningen som samlet norden til ett rike.

I 2023 arrangerte vi de første Margretedagene, og i 2024 er vi tilbake fra 23. - 29. september. 

Margretedagene arrangeres for å skape en arena, der aktuelle nordiske løsninger diskuteres, i lys av vår fellesnordiske historie. Dagene er oppkalt etter Dronning Margrete I, dronningen som samlet Norden, og finner sted der hun levde sine yngre år, på Akershus festning. 

Margretedagene er et samarbeid mellom Forsvarets fellestjenester (Akershus kommandantskap, Forsvarets museer, Forsvaret kommunikasjon, Forsvarets musikk), Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole og Foreningen Norden.

Mer informasjon om Margretedagene 2024 kommer så snart programmet er på plass. 

 

 1. Kjernen i Margretedagene 2023 var en sikkerhetspolitisk konferanse i Ridehuset på Akershus festning, hvor vi samlet fremtredende nordiske akademikere, forsvarspersoner og politikere til diskusjoner om historiske utviklingstrekk og dagsaktuelle problemstillinger.

  I samarbeid med Forsvarets fellestjenester, Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur og Foreningen Norden bidro Institutt for forsvarsstudier (IFS) til konferansen Ny virkelighet for sikkerhet og forsvar i Norden.

  Ved siden av konferansen kunne besøkende vandre gjennom en utstilling dedikert til dronningens liv og arv. Her fikk man innsikt i hennes bidrag til skandinavisk historie, de utfordringene hun møtte som leder, og hennes tid på Akershus festning. 

  På programmet sto også festgudstjeneste og foredraget Statskupp og kidnapping: et innblikk i skandinavismens sensasjonelle hemmeligheter, som avslørte noen av de mest sjokkerende øyeblikkene i nordisk historie.

  Og som kronen på verket inviterte Forsvarets stabsmusikkorps til Nordisk festaften, en musikalsk reise som vil feire den rike kulturarven i Skandinavia.

 2. Margrete I Valdemarsdatter blir født i 1353 på Søborg slott i Danmark. Hun er dansk prinsesse frem til hun blir giftet bort til den norske kongen, Håkon VI Magnusson i 1363, bare 10 år gammel.

  Sammen bor de på Akershusborgen i Oslo, som vi i dag kjenner som Akershus festning.

  I 1370 føder hun sitt eneste kjente barn, Olav 4 Håkonsson.

  Margrete ble sett på som dronning av Danmark, selv om hun ikke offisielt titulerte seg slik, men benyttet tittelen «fullmektig frue og husbond, og hele Danmarks rikes formynder». Gjennom sitt ekteskap med Håkon VI var hun ikke-regjerende dronning av Norge fra 1363 til 1380, regjerende dronning av Norge fra 1388 til 1412 og regjerende dronning av Danmark fra 1375 til 1412.

 3. I 1397 forente Dronning Margrete rikene Danmark, Norge og Sverige – som den gang omfattet hele dagens Norden. Denne unionen kjenner vi som Kalmarunionen. I en usikker tid med både pest og militære trusler var dette en enestående bragd i middelalderens Europa, med mange paralleller til dagens verdenssituasjon.  

  Den nordiske dronningen var et politisk geni, med en visjon om et samlet og sterkt Norden. Hun ble Nordens mektigste i en tid der kvinner hadde lite de skulle ha sagt. Da hun kom til makten, innførte hun umiddelbart kvinnefred i Norden. Over 600 år etter sin død er hun fortsatt relevant og står igjen som en foregangskvinne.