Kopi av 5K0A2886-1

Vaktparader

Fra april til september går Hans Majestet Kongens Garde, Forsvarets stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps vaktparader gjennom Oslo sentrum.

I sommerhalvåret fra april til september kan man oppleve musikk i hovedstadens gater i forbindelse med vaktskiftet ved Det kongelige slott. Ledet an av ridende politi fører Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige Norske Marines Musikkorps eller Hans Majestet Kongens Garde påtroppende vaktstyrke fra Akershus festning til Det kongelige slott.

Paraden starter kl. 13.10 fra Akershus festning, og går via Kirkegata og Karl Johans gate til Slottet der hovedavløsningen finner sted. Paraden ankommer Slottsplassen ca. kl. 13.30.

Sammen med andre oppdrag for Forsvarets avdelinger, Stortinget og Regjeringen er dette et av Forsvarets musikk sine viktigste oppdrag i hovedstaden.

Ved enkelte av disse paradene vil det også bli avholdt en kort konsert før eller etter paraden. Ved dårlig vær blir paradene avlyst. Informasjon om dette vil komme på korpsene sine respektive kanaler i sosiale medier.

Vi gjør oppmerksom på at avlysninger kan komme på kort varsel. 

 1. 10. april: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  11. april: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  12. april: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  17. april: Forsvarets stabsmusikkorps
  18. april: Forsvarets stabsmusikkorps
  19. april: Forsvarets stabsmusikkorps

  2. mai: 3. Gardekompani m/drilltropp
  3. mai: 3. Gardekompani m/drilltropp
  10. mai: Forsvarets stabsmusikkorps
  15. mai: Forsvarets stabsmusikkorps
  22. mai: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  23. mai: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  24. mai: Kongelige Norske Marines Musikkorps

  12. juni: Forsvarets stabsmusikkorps m/konsert i Studentpaviljongen etter 
  13. juni: 3. Gardekompani
  14. juni: 3. Gardekompani m/drilltropp
  19. juni: Forsvarets stabsmusikkorps

  14. august: 3. Gardekompani
  15. august: 3. Gardekompani
  16. august: 3. Gardekompani
  21. august: Forsvarets stabsmusikkorps
  22. august: Forsvarets stabsmusikken
  23. august: Forsvarets stabsmusikkorps
  28. august: 3. Gardekompani
  29. august: 3. Gardekompani

  4. september: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  5. september: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  6. september: Kongelige Norske Marines Musikkorps
  18. september: Forsvarets stabsmusikkorps
  19. september: Forsvarets stabsmusikkorps
  20. september: Forsvarets stabsmusikkorps 

Et lite historisk tilbakeblikk om vaktparaden

Vaktparade med musikk til slottet kom med Kong Haakon - etter 1905.

Før krigen (1940) marsjerte Garden hver eneste dag fra kasernen på Majorstuen (Politihøyskolen i dag) ned til slottet. På hjørnet Uranienborgveien-Parkveien, sluttet musikken seg til vaktstyrken og for full musikk marsjerte man så Parkveien frem, ut på Drammensveien og til slutt over slottsplassen.

Etter 1945  ble Gardistene transportert ned til slottet. Garden og musikken tok oppstilling i bakken opp fra Drammensveien og marsjerte til slottet. Over slottsplassen ble vaktparaden gjennomført som før krigen.

Fra 1958 ble det gjennomført en ny ordning for vaktparaden. Vakten gikk fra Kontraskjæret kl. 13.15 opp Akersgaten, forbi Stortinget og opp Karl Johan. Etter gjennomført vaktavløsning avholdt korpset alltid en konsert utenfor Slottet (på Slottsplassen) kl. 14.00

I hele Kong Olav V´s regjeringstid ble vaktavløsning avsluttet med musikk hver dag kongen var til stede på slottet.  Etter 17. mai flyttet Kongen ut til Bygdøy Kongsgård. Konsertene ble da flyttet til paviljongen i Studenterlunden  med avmarsj fra Akershus festning. 

Forsvarets stabsmusikkorps gikk stort sett alltid  vaktparadene sammen med Garden.  I dag er det Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som deler på denne oppgaven.