krigskorset_cover

Krigskorset

Urfremføring av nytt musikalsk storverk om Forsvarets høyeste utmerkelse.

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
10. mai 2023
19:00

Hærens musikkorps, under ledelse av dirigent Trond Husebø, ønsker velkommen til urfremføring av et musikalsk storverk om Forsvarets høyeste utmerkelse – Krigskorset.

Krigskorset er et helaftens verk som portretterer Forsvarets høyeste utmerkelse og mange av hendelsene som ligger til grunn for dekorasjonen gjennom tidene. Verket består av 30 satser, skrevet for ulike besetninger i Hærens musikkorps, fra solistiske satser til store orkestersatser der hele ensemblet får skinne.

Verket er et bestilt til Forsvaret og skrevet av komponisten Marcus Paus. Verket beskriver Norges høyeste utmerkelse og mange av historiene som ligger bak den. Tre av satsene er dedikert slaget om Narvik 1940, hvorfra de fleste av Krigskorset utmerkelser er gitt. Verket griper også fatt i enkelthendelser basert på de menneskene som har fått tildelt utmerkelsen. 

Ønsket og behovet for å kunne anerkjenne spesiell innsats har eksistert gjennom hele vår tidsregning. Forsvaret holder disse tradisjonene i hevd gjennom seremonier og utmerkelser. Gjennom musikken i dette verket får vi en følelsesmessig opplevelse av hvilke verdier og handlinger som ligger til grunn for de mennesker som har blitt dekorert med medaljen. Verket hedrer de som har ofret, og de som ofret alt.

Marcus Paus har med Krigskorset levert et svært unikt og omfangsrikt bidrag til den norske musikkhistorien. Verket er unikt i sin form og i sitt omfang og er også viktig som et originalskrevet norsk verk for blåseorkester.

Velkommen til å være en av de første som får høre dette nye verket.
 

Krigskorset på Spotify
Hør hele Krigskorset når det passer deg best.

Krigskorset er en norsk militær medalje. Det er Norges høyest rangerte utmerkelse, og rangeres foran alle andre ordener og medaljer. Fra 1941 til 1945 ble utmerkelsen tildelt med og uten sverd. Etter 1945 er alle tildelinger med sverd, og utmerkelsen er deretter også kjent som Krigskorset med sverd.

 

  1. I alt har 274 personer mottatt Krigskorset for sin innsats under 2. verdenskrig. Av disse er det 148 nordmenn, 66 franskmenn, 43 briter, 14 polakker, to amerikanere, en danske og en greker. I tillegg er syv franske avdelinger kollektivt tildelt Krigskorset med sverd. En person er tildelt Krigskorset med tre sverd. Ti personer er tildelt Krigskorset med to sverd. Krigskorset med sverd ble gjeninnført i 2009 og er per august 2021 tildelt 10 nordmenn for fortjenester i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Syria.

  2. Krigskorset ble innført i 1941 for belønning av dem som utmerket seg spesielt med innsats i andre verdenskrig, ved personlig tapperhet eller fremragende ledelse i kamp eller kamplignende situasjon. Både norske og utenlandske borgere kan tildeles Krigskorset. Utmerkelsen blir tildelt av Kongen i statsråd.

Marcus Paus

Marcus Nicolay Paus er en norsk komponist. Som klassisk samtidskomponist har han markert seg som representant for en nyorientering mot tradisjon, tonalitet og melodikk. Han er en av de mest spilte nålevende norske og nordiske komponister og hans arbeid er blitt godt mottatt internasjonalt.

Krigskorset_med_sverd_Norges_høyest_rangerte_militære_medalje_(Norwegian_War_Cross_with_sword)_Forsvarsmuseet_(Armed_forces_Museum)_Oslo_Norway_2020-02_03002

 

Besøk utstillingen om Krigskorset på Forsvarsmuseet. 

Utstillingen forteller om alle 281 personene og de syv avdelingsfanene som har fått Krigskorset med sverd, både i forbindelse med andre verdenskrig og for krigsinnsats i senere år.

Åpningstider for Forsvarsmuseet finner du her.