17-mai-foto-knut-bry-01-kopi78
Velkommen til

Karpedammen scene

Alle arrangementer og forestillinger i regi av Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur selges via ticketmaster.no dersom det ikke fremkommer noe annet på arrangementsiden.

Ved samarbeid med andre aktører kan billettsalget foregå gjennom andre tjenester. 

Hjemmeside
karpedammen.no

E-post
post@sakk.no

Telefon
23 09 75 29

Daglig leder
Ole Christian Øen

Produsent
Anne Schinrud

 

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) er ansvarlig for drift av Karpedammen scene. Stiftelsen ble etablert i 1989 av daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst som en sivil stiftelse, og ligger i dag under Forsvarsdepartementet.  

Stiftelsen er ansvarlig for den sivile kunst- og kulturformidlingen på festningen. De samarbeider med de øvrige virksomhetene på festningen for å utvikle festningen til å et interessant og viktig kulturområde i Norge på linje med Forsvarets øvrige festningsverk.

Omkranset av tunge kastanjetrær og festningsverk ligger friluftsscenen Karpedammen scene som en perle i Oslos grønne hjerte.

I høysesongen på sommeren finner du store og små teateroppsetninger og konserter her. 

Området var en gang del av et gammelt vannløp på festningen, hvor den gjenkjennelige karpedammen er vist på kart så langt tilbake som på 1700-tallet. Den er igjenfylt etter midten av 1800-tallet, og i 1960-årene ble dammen reetablert og består i dag av et stort grøntareal inne på festningen.

I 2022 fikk scenen ny front med fire trappetrinn ned mot karpedammen. Trappen ble finansiert med gavemidler fra Sparebankstiftelsen. 

Utleie og samarbeid
For mer informasjon om utleie og samarbeid, ta kontakt med Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur.