Akershus Festning i snø og vinterstemning / Akershus Fortress in snow and wintermood

Akershus slottskirke

Slottskirken er en av Oslos juveler med stor kulturhistorisk betydning.

Akershus slottskirke er en av Oslos eldste kirker. Det har etter all sannsynlighet vært kirke eller kapell på festningen siden Håkon V Magnussons tid på begynnelsen av 1300-tallet. Kirken regnes av mange musikere som et av Oslos beste rom for kammermusikk, og med sin intimitet får publikum og utøvere nær kontakt.

Deler av første etasje på Akershus slott ble innredet som kirke etter en brann i 1527. Kirken ble ominnredet under Kristian IV frem mot 1630-årene.

Akershus slottkirke har vært gjennom flere omfattende restaureringer gjennom tidene, ikke minst under Holger Sinding-Larsen i 1911–1916 og under Arnstein Arneberg frem mot 1956, da kirken fikk sitt nåværende utseende.

Gudstjenester

Det er ingen fast menighet som oppsøker Slottskirken. Ved en del høytidsgudstjenester, som Forsvarets minnedag, jul, nyttår og 17. mai, er det for mange en innarbeidet tradisjon å oppsøke Slottskirken.

I dag brukes kirken som Forsvarets hovedkirke, med jevnlige gudstjenester, dåp, konserter, vielser og seremonier for Forsvaret. 

Aktivitetene i Slottskirken drives av Forsvarets tros- og livssynskorps og Forsvarets fellestjenester.

Kontaktpersoner 

Garnisonsprest Trygve Tyrei: [email protected]

Andre personer tilknyttet Akershus slottskirke:

Åpningstider

Åpningstider for Akershus slott:

  • 1.mai - 31. august: alle dager kl 10.00 - 16.00
  • 1.september - 30.april: lørdag og søndag kl 12.00 - 17.00