Margrete4

Vår fru Dronning Margrete

Hun var den mektigste kvinnen i nordisk middelalder og den siste kvinnelige regenten i Norge. Besøk utstillingen om dronning som samlet Norden til ett rike.

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
24. mar 2022  - 30. sep 2023
10:00  - 16:00

I Besøkssenterets utstilling om Dronning Margrete I forteller vi den spennende historien om hvordan Margrete brukte sin enestående politiske begavelse og kløkt til å samle Danmark, Norge og Sverige til et rike, og om hvordan livet på en kongeborg som Akershus var i middelalderen.

Gjennom bilder, tekst og kostymer fra storfilmen "Margrete den første" fortellers den spennende historien om hvordan Margrete brukte sin enestående politiske begavelse og kløkt til å opprette Kalmarunionen, og om hvordan livet på en kongeborg som Akershus var i middelalderen. 

Koblingene til Oslo og Akershus er opplagte, og de lange linjene kan trekkes til H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra som vil bli den første kvinnelige regenten i Norge etter Dronning Margrete I.

Gratis inngang

Utstillingen holder til i Besøkssentret på Akershus festning og har gratis inngang i sentrets åpningstid. 

 1. Margrete I Valdemarsdatter blir født i 1353 på Søborg slott i Danmark. Hun er dansk prinsesse frem til hun blir giftet bort til den norske kongen, Håkon VI Magnusson i 1363, bare 10 år gammel.

  Sammen bor de på Akershusborgen i Oslo, som vi i dag kjenner som Akershus festning.

  I 1370 føder hun sitt eneste kjente barn, Olav 4 Håkonsson.

  Margrete ble sett på som dronning av Danmark, selv om hun ikke offisielt titulerte seg slik, men benyttet tittelen «fullmektig frue og husbond, og hele Danmarks rikes formynder». Gjennom sitt ekteskap med Håkon VI var hun ikke-regjerende dronning av Norge fra 1363 til 1380, regjerende dronning av Norge fra 1388 til 1412 og regjerende dronning av Danmark fra 1375 til 1412.

 2. Margretes sønn, Olav IV, blir valgt til konge i Danmark og arvet Norge etter sin far. Men, Olav dør på mystisk vis i Skåne i 1387, og dermed er maktgrunnlaget for Margrete borte. Hun vet derimot råd og adopterer søsterdattersønnen Bogislav fra Pommern,  og gir han navnet Erik. Med list og forhandlinger klarer hun så å få Erik valgt og kronet til konge av hele Norden i Kalmar i 1397, og en unionsavtale ble opprettet.

  Dermed forener Margrete de tre rikene Danmark, Norge og Sverige, for ettertiden kjent som Kalmarunionen.

  Margrete er regjerende dronning i Kalmarunionen fra 1397 og frem til hun dør, om bord på sitt eget skip i Flensborg havn i 1412.

  Ingen senere unionskonge har hatt like stor interesse for alle de tre rikene som Margrete.

 3. Margrete var den hittil siste kvinnelige regenten i Norge. Hun var ikke-regjerende dronning av Norge fra 1363 til 1380 og regjerende dronning av Norge fra 1388 til 1412.

  Hun skaffet seg makt over tre land i en tid der kvinner skulle holde seg til hjemmet og var mindre betydelige i samfunnet. I ettertid blir dronning Margrete sett på som den mektigste kvinnen i nordisk middelalder.

  Hennes valgbrev er utstedt i Oslo og bekrefter at det norske riksrådet har valgt Margrete til Norges «mektige frue og rette husbond», altså til rikets riksstyrer på livstid. Valget er unikt da det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder.

Utstillingen åpnet for publikum 24. mars 2022 og står ut september 2023. 

Den er et samarbeid mellom Forsvaret ved Besøkssenteret på Akershus festning, Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur, SF Studios, Stiftelsen Sat Sapienti og Foreningen Norden.