SFMK(1)

Vikar- og vernepliktsprøvespill

Sjøforsvarets musikkorps inviterer til prøvespill for vikargodkjenning og godkjenning for førstegangstjeneste.

Sjøforsvarets musikkorps inviterer til prøvespill for vikargodkjenning og godkjenning for førstegangstjeneste. Det er mulig å kun prøvespille for vikargodkjenning hvis ønskelig.

Prøvespillet gjennomføres i Sjøforsvarets musikkorps sine lokaler på Koengen i Bergen – treblås og slagverk mandag 23. oktober og messing tirsdag 24. oktober. Den enkelte orienteres om aktuelt tidspunkt.

Informasjon om obligatoriske verk finnes ved å følge lenke til påmelding her. Umiddelbart etter at påmelding er sendt, gjøres korpsutsdrag tilgjengelig elektronisk.

Prøvespillet foregår uten akkompagnement, men kandidatene står fritt til å ha med egen akkompagnatør.

Påmelding skjer via elektronisk skjema på sfmk.no/prøvespill innen 24. september.

Velkommen til prøvespill!