IMG_1371
Velkommen til

Forsvars­museet Rustkammeret

Åpningstid:

Hver dag: 10.00-16.00

Billetter

Voksen kr. 100,- 
Barn kr. 50,-
Honnør/Student kr. 50;-
Familie kr. 250,- 
Skoleklasser kr. 750,-

Grupper i åpningstid kr. 1750,-
Grupper utenom åpningstid kr. 3750,-

Kontakt

Besøksadresse
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim

Postadresse
Forsvarsmuseet Rustkammeret
Postboks 3552
7419 Trondheim

E-post
[email protected]

Telefon
+47 400 22 611

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et forsvarsmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et museum med vekt på Midt-Norges forsvarshistorie. Museet tar for seg historie fra vikingtiden og til slutten av andre verdenskrig. Historie fra etterkrigstiden har vært behandlet i ulike temporære temautstillinger, men museet jobber nå med å utvikle permanente utstillinger for perioden fra andre verdenskrig til i dag.

De ansatte vil bruke tiden fremover på å utvikle det framtidige tilbudet til publikum, spesielt innenfor digitalisering og digital formidling. Slik forblir museet en bærekraftig og viktig formidler av norsk krigs- og militærhistorie også i fremtiden.

  1. Begrepet Rustkammer kommer fra middelalderens slott og festninger, hvor rustkamrene var rommene der en lagret og reparerte våpen. Forsvaret har en lang historie i Erkebispegården. I over 300 år, fra 1686 og frem til 1988, var Erkebispegården disponert til forsvarsformål. Forsvarets nærvær er i dag videreført gjennom Rustkammerets utstillinger i Feltartillerifløyen.
    Rustkammeret tilbyr guidede turer i museet og på andre militærhistoriske steder i Midt-Norge på forespørsel. Mange skoleklasser i regionen benytter seg av denne muligheten.

    Forsvarsmuseet Rustkammeret som museum kan føres tilbake til «Den historiske våbensal», innredet 1826 i Østhuset, og er med dette et av de aller eldste museer i Norge. Frym til 1930 var det plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil regalier-rommet. 2. januar 1932 fant det sted en mer høytidelig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 1960-årene, kunne de nåværende utstillingslokalene i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968. Tidlig i 1970-årene åpnet også fane- og minnehallen i Vekthuset.

    I 1967 ble det private Nordenfjeldske hjemmefrontmuseum opprettet i den søndre fløyen av Erkebispegårdens militære magasinbygning i tre. I 1979 ble dette museet en del av Rustkammeret. En brann herjet dessverre de to militære magasinbygningene mot øst og sør i 1983. De brant helt ned til grunnen, og hele hjemmefrontmuseet gikk tapt.

    Etter brannen besluttet Forsvaret at Nidaros domkirkes restaureringsarbeider skulle overta forvaltningen av Erkebispegården. I 1987 ble den overført fra Forsvarets eie, etter 301 års sammenhengende militært eierskap. I overføringsavtalen ble det skrevet at Forsvaret skal disponere de lokalene de på det tidspunkt hadde i gården til evig tid. Hjemmefrontmuseet ble i 1990 gjenåpnet av daværende kronprins Harald i Rustkammerets 3. etasje, etter at de øvrige utstillingene og toppetasjen hadde gjennomgått en omfattende renovering.

Rustkammerets gjenstander

Pil til høyre
rustkammeret_rytterpallask