20101124sls034
Velkommen til

Forsvarsmuseet

Åpningstider
Hverdager og helg
Mai – august: 10.00 - 17.00
September – april: 10.00 – 16.00

Kafé 
Alle dager 11.00 – 15.00

Museet er stengt:
1. januar
17. mai
24. – 26. desember
31. desember

Kontakt oss

E-post
post.fmu@mil.no

Telefon
23093582

 

Besøk oss

kart-akershus-festning-3d.png
 

Besøk oss her (kart)

Billetter og priser

Ordinær: 100,-
Honnør/student: 60,-
Barn: 40,- (0–6 år: gratis)
Familie: (2+4): 250,-

Grupper minimum 10 personer: 60,- (per person)

Militære / venneforening: 0,-

Med OsloPass: 0,-

Forsvarsmuseet er Forsvarets hovedmuseum og har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Utstillingene viser historien til det norske forsvaret, med vekt på tiden fra 1400-tallet og frem til våre dager.

Utstillingene gir et innblikk i Forsvarets utvikling og viser hvordan militær tenkning og krigens virkelighet har vært nært knyttet til teknologisk, økonomisk og politisk utvikling.

Tematiske utstillinger og aktiviteter

Museet har flere tematiske utstillinger og formidler informasjon fra alle forsvarsgrener. Slik kan de besøkende på historisk grunnlag ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål, og til Forsvarets rolle i dag.

Museet har mange aktiviteter i og rundt utstillingene, og årlig har vi tilbud for både for store og små: vår- og høstprogram med foredrag og omvisninger, sommerløype i utstillingen, juleverksted, vinterferiedag og kulturnatt.

Omvisninger

 1. Velg tema fra oversikten, fyll ut alle punkter i listen lenger ned på siden og send e-post til museet. 

  • Norge i dansketiden ca. 1400 – 1814 – et aktivt opplegg for barneskolen
   Etter en innledning bruker elevene tid på let og finn-oppgaver i tilknytning til utvalgte gjenstander. Deretter vil omviser se på gjenstandene med elevene. Opplegget tilpasses etter alder.
   Et tilbud til hele barneskoletrinnet inkludert SFO / AKS-grupper
    
  • Norge i dansketiden ca. 1400 – 1814
   Om moderniseringen av statsmakten og militærvesenet fra senmiddelalderen til 1814. Viktige temaer er krigene om makten i Norden, vanlige straffemetoder og festningsbyen Christiania. Napoleonskrigen og Grunnloven kan tas opp. 5. – 7. trinn / videregående skole
    
  • Fra krig til union med Sverige 1807 – 1905Omvisningen begynner med krigene 1807-14, Grunnloven og det nye Norge. Deretter følger vi teknologi og samfunn, samt forsvars- og utenrikspolitikk fram til 1905. Til slutt vises film om mobiliseringen og hendelsene i 1905, sett gjennom en vanlig soldats øyne.
   8 - 10. trinn / videregående skole
    
  • Kampene i Norge 1940 – Norges vei inn i andre verdenskrig
   Fra angrepet 9. april til kapitulasjonen 9. juni 1940. Vi ser hvordan 62 dager med krig på norsk jord skapte kaos og redsel, hjemløse og flyktninger, undertrykkelse og diktatur – men også gryende motstand og fornyet tro på demokratiets spilleregler. 
   8 - 10. trinn / videregående skole
    
  • Kampen om Atlanterhavet - Konvoiene og sjøkrigen 1939 – 1945
   Handelsflåten var av avgjørende betydning for krigsutfallet. Hvem var sjøfolkene, hva opplevde de og hvordan gikk det med dem? Omvisningen tar for seg konvoitrafikken over Atlanterhavet, livet om bord i en tysk ubåt og den allierte krigen mot ubåtene. 
   8 - 10. trinn / videregående skole
    
  • Totalforsvar og i kamp for fred  - 1945 - 2011
   Perioden omvisningen dekker er preget av store forandringer. Etter 1945 oppsto en ny konflikt mellom stormaktene i øst og vest. Vi ser på den kalde krigen, frykten for atomkrig, opprustning og total- og masseforsvaret.  I en egen utstilling viser vi hvordan det norske forsvaret i takt med den kalde krigens slutt får et økende engasjement for deltakelse i internasjonale operasjoner, og hvordan oppdragene preges av FN og NATO. 
   10. trinn / videregående skole

  Praktisk informasjon

  Omvisning bestilles i god tid før besøket ved å sende skriftlig henvendelse på e-post: post.fmu@mil.no

  Alle opplysninger merket * fylles ut. Bestillinger som mangler informasjon blir ikke behandlet.

  Skolens navn *
  Navn på kontaktperson *
  Telefonnummer / e-post *
  Dato omvisning *
  Klokkeslett * Første mulige tidspunkt kl. 10.00. Siste mulige tidspunkt med start kl. 15.00. Omvisninger gis kun på hele klokkeslett
  Klassetrinn *
  Antall elever * (maks 30 elever per omvisning)
  Antall klasser * (maks 30 elever per klasse)
  Tema for omvisningen(e). * Se oversikt over.
  Har klassen / gruppen behov for spesiell tilrettelegging?  

  Varighet
  En omvisning varer normalt ca. 60 minutter.  Hver klasse kan kun få tilbud om én omvisning per besøk.

  Pris for omvisning
  Omvisning koster kr. 750,-  i museets åpningstid på hverdager. Maks 30 elever per omvisning.

  Betaling
  Alle omvisninger skal i utgangspunktet betales ved fremmøte, kort eller kontant. Kvittering gis fra vårt kassasystem. Museet tar ikke imot rekvisisjon.

  Oppmøte
  Læreren henvender seg i resepsjonen for registrering og betaling. Omviser møter gruppen i resepsjonsområdet. 

  Matpause 
  Museet har et område i første etasje hvor elevene kan spise medbrakt mat. Det er mulig å kjøpe mat og drikke i museumskafeen. Kafeen er åpen fra 11.00 til 15.00 og drives av Eurest. Dersom spørsmål om serveringstilbudet, ta kontakt på e-post  kafe.7504@eurest.no

  Slik finner du frem/parkering
  Forsvarsmuseet befinner seg i en stor mursteinsbygning på nedre festningsområde.

  Besøksadresse: Forsvarsmuseet bygning 62, Akershus festning. 

  Buss / trikk til Kvadraturen, tog til Jernbanetorget / Nationaltheatret eller t-bane til Stortinget / Nationaltheatret.

  Akershus festning har ikke parkeringsplasser for besøkende. For parkering for bevegelseshemmede, henvend deg hos vakten i hovedporten i Kirkegata.
   

 2. Militære grupper, bedrifter, foreninger, private grupper etc. kan bestille omvisning på Forsvarsmuseet. Forbehold om kapasitet. Bestill omvisning i god tid før besøket.

  Tema 
  Museet tilbyr en generell omvisning i de ulike utstillingene. Eventuelle ønsker for omvisningen kan avtales.

  Varighet
  Omvisningene varer i ca. 60 minutter.  

  Pris for omvisning for grupper (inntil 30 deltakere per gruppe)
  Alle dager, i museets åpningstid: kr 1750,-
  Alle dager, etter museets åpningstid: kr 3750,-

  Betaling
  Omvisninger betales ved fremmøte, kort eller kontant. Kvittering fås fra vårt kassasystem.    

  Omvisning bestilles ved å sende skriftlig henvendelse på e-post: post.fmu@mil.no 

  Alle felt merket * fylles ut. Bestillinger som mangler informasjon blir ikke behandlet.

  Navn på bedrift / forening etc. *
  Navn på kontaktperson *
  Telefonnummer / e-post til kontaktperson
  Dato omvisning *
  Klokkeslett * 
  Antall personer * 
  Har gruppen spesielle ønsker for omvisningen?  

Alt var bedre før
Ukentlig podcast om krig, fred og elendighet fra Forsvarsmuseet.

Forsvarsmuseets bibliotek

Pil til høyre
OI000046

Forsvars­museets utstillinger

Pil til høyre
arkiv_1998__1787_document

Forsvarsmuseets gjenstander

Pil til høyre
A0015840
 1. Forsvarsmuseet billedarkiv holder til i historiske lokaler på Akershus festning og har som hovedoppgave å formidle Forsvarets visuelle historie. Samtidig er det også et hovedmål å ivareta de fysiske bildene med tilhørende tekst, digitalisere og bevare disse fotominnene for fremtidig bruk og nytte. Forsvarsmuseets billedarkiv består hovedsakelig av svart/hvitt fotografier og tegninger.
   

  Svart/hvitt fotografier

  Arkivet inneholder anslagsvis 50-60.000 bilder, med hovedvekt på norsk historie, og da spesielt perioden rundt 2. verdenskrig, 1939-1945. Samlingen omfatter temaer som Little Norway, felttoget 1940, frigjøringen 1945 og norsk etterkrigsforsvar.
   

  Tegninger og bilder i storformat

  Arkivet omfatter om lag 2000 tegninger og kart. Noe av arkivmaterialet er fra1700-tallet og omfatter ellers uniformstegninger, kullbilder, festningskonstruksjoner, arkitekttegninger over eldre militære bygg. Videre finnes også approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818 – 1844) og konstruksjonstegninger for enkelte håndvåpen, ammunisjon og artilleri. En del av Andreas Hauges tegninger er også inkludert i billedarkivet. Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket “Kampene i Norge 1940″ fra 1978.

  På Digitalt Museum finner du bilder av gjenstander samt fotografier og illustrasjoner som museet har digitalisert. Bla deg gjennom, eller søk etter bilder.