sdr
Velkommen til

Norges Hjemmefront­museum

Åpningstider
Mai – august: 10.00 - 17.00
September – april: 10.00 – 16.00

Lesesalsbesøk må avtales på forhånd, se mer informasjon lenger ned på siden.

Kontakt oss

Telefon  
23 09 35 80 (Arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
23 09 31 38 (Resepsjonen – bestillinger)

E-post
post.nhm@gmail.com (For arkiv- og dokumentasjonsavdelingen)
resepsjon.nhm@gmail.com (For publikumsbesøk, skoleklasser og andre gruppeomvisninger)

Sosiale medier

 

 

Adresse

Besøksadresse
Akershus Festning, Bygning 21
0015 Oslo

Norges Hjemmefrontmuseum ligger på Akershus festning, sentralt i Oslo. Gangavstand fra Oslo sentralstasjon.

Besøk oss her (se kart)

Postadresse
Postboks 1550, Sentrum
0015 Oslo

Billetter og priser

 • Voksne: 100 kr
 • Barn: 40 kr
 • Student/senior 60 kr
 • Familie 250 kr
 • Skolebesøk - 750 kr per klasse
 • Gruppe (min. 10 personer) 60 kr

Skolebesøk
Skoleklasser tilbys egne oppgavesett tilpasset ungdomsskole eller videregående skole.

Kontakt oss gjerne for bestilling og spørsmål:
23 09 31 38 eller resepsjon.nhm@gmail.com

 

Andre aktiviteter og arrangementer
Foredrag og egne arrangementer som boklanseringer og forfattermøter avholdes vanligvis på biblioteket. 

Via våre digitale kanaler på sosiale medier formidler vi en rekke smakebiter fra museets samlinger, og her presenteres både gjenstander, foto, film og dokumenter. Museet vil også tilby digitale omvisninger med innslag fra utstillingen, Akershus festning og det omkringliggende byrommet.

På toppen av Akershus festning ligger en av landets mest sentrale institusjoner for okkupasjonshistorie.

Norges Hjemmefrontmuseum ble grunnlagt i 1962 av en rekke sentrale representanter fra organisasjonene som utgjorde de sivile og militære delene av hjemmefronten. Museet, som stod ferdig til markeringen av frigjøringsjubileet i 1970, var en privat stiftelse frem til 1995 da det ble overdratt til Staten ved Forsvarsdepartementet og med dette ble et av Forsvarets museer.

Ved å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, ønsket museets grunnleggere å styrke den kollektive viljen til vern av den nasjonale friheten, og ellers bidra til en fortsatt sterk oppslutning om våre demokratiske verdier.

I tråd med formålsparagrafen, som ble videreført ved den statlige overtakelsen, skal kunnskapen om okkupasjonsårene styrkes gjennom museets videre arbeid med innsamling, forvaltning og presentasjon av gjenstander, bilder og dokumenter. Bevaring av kilder til fremtidig forskning på okkupasjonsårenes og frihetskampens historie er derfor fortsatt en sentral del av museets samfunnsoppdrag.

Lesesal, arkiv og bibliotek

NHMs lesesal er open for publikum etter avtale på kvardagar. Ta kontakt på epost eller telefon for å setja opp ein avtale. 

Pil til høyre
skrivemaskin_nhm_1117

Hjemmefront­museets utstilling

Museets hovedutstilling viser den tyske okkupasjonen av Norge og hvordan motstandskampen mot det nazistiske okkupasjonsregimet utviklet seg fra 9. april 1940 og frem til frigjøringen i mai 1945.

Pil til høyre
NU7A3839

Samlingene

Hjemmefrontmuseets bilder og gjenstander.

Pil til høyre
Utstilling01[1]
 1. Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) ligger sentralt til i bygning 21 på toppen av Akershus festning, et av Norges viktigste kulturminner. Museet ble på 1960-tallet skapt av veteraner fra motstandskampen mot nazismen under okkupasjonsårene 1940 – 1945. Gjennom en privat stiftelse samlet de midler fra private givere til å skape museet. 

  Med positiv teknisk bistand fra Riksantikvaren, kommandantskapet ved Akershus festning, Forsvaret og Forsvarsdepartementet ble det mulig å omdanne det dobbelte batteri fra 1700-tallet, og bindingsverkshuset fra 1800-tallet, til gode lokaler for utstilling, arkiv, bibliotek, administrasjon og lesesal. Norges ypperste designere og arkitekter løste romplaner innendørs og tilrettelegging utendørs. Alt ble utformet med særlig respekt for og tilpasning til minnesmerket ved Retterstedet for nordmenn som ble henrettet på Akershus festning i krigsårene. Det ble lagt stor vekt på en tidløs utforming og design av utstillingen, med utsøkt materialbruk. NHM åpnet dørene 8. mai 1970, og har siden den gang hatt nærmere fire millioner besøkende.

  Venneforeningen ble etablert av de gjenværende kreftene blant de som hadde grunnlagt museet og styrt det fram til Statens overtakelse 31. mai 1995. Det som da var igjen av stiftelsens kapital, ble overført som grunnkapital til venneforeningen. 

  Formål

  Formålet med venneforeningen er å støtte museets arbeid i tråd med formålsparagrafen, som ble videreført ved den statlige overtakelsen, og dermed styrke den kollektive viljen til vern av den nasjonale friheten og bidra til en fortsatt sterk oppslutning om våre demokratiske verdier.

  Venneforeningen ønsker også å spre kunnskap om museets virksomhet og bidra til NHMs langsiktige utvikling gjennom å yte økonomisk støtte. Et innsamlingsprosjekt i regi av venneforeningen i første tiår på 2000-tallet, resulterte i flere millioner til renovering og teknisk oppdatering av utstillingen.

  Virksomhet

  Foreningen holder normalt to foredragsmøter hvert halvår, og arrangerer også byvandringer og besøk til relevante krigshistoriske steder. Temaene spenner vidt og belyser gjerne dagsaktuelle problemstillinger. Medlemmene får tilsendt invitasjon i god tid gjennom e-post, eventuelt brev til medlemmer uten e-postadresse. Møtene holdes normalt på NHM.

  Blant de siste emnene har vært:

  • Krigen i Ukraina (Sven G. Holtsmark, forsker Institutt for forsvarsstudier)
  • Forholdet Norge – Russland i historisk perspektiv (Lars Rowe, leder Hjemmefrontmuseet)
  • Etterretning og bruk av etterretningsmateriale i et systematisk perspektiv (Kjetil Hatlebrekke, fagdirektør Etterretningstjenesten)
  • Historieskriving om okkupasjonsårene, utvikling i framstillingen (Ole Kristian Grimnes, professor emeritus i historie)

  Årsmøtet holdes hvert år på NHM på frigjøringsdagen 8. mai, etter kransenedleggelsen på Retterstedet ved siden av museet. I tilknytning til årsmøtet er det gjerne en enkel bevertning.

  Medlemskap

  Foreningens adresse er museets adresse: 

  Norges Hjemmefrontmuseum
  Akershus festning, bygning 21
  0015 Oslo

  Ønsker du å bli medlem, kan du sende en e-post til post.nhm@gmail.com med navn, adresse, og telefon.

  Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Den er f.t. (vedtatt på skriftlig årsmøte i 2021):

  • Ungdom (under 25 år) 150,-
  • Årsmedlem 250-,
  • Livsvarig medlem 1.750-,
  • Firmamedlem, år 1.000-,
  • Firmamedlem, ikke tidsbegrenset 20.000-,

  Innbetaling gjøres enten direkte til bankkonto 1280.28.81353 (Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner), eller over Vipps (nr. 128595).

  Foreningen har rundt 200 medlemmer.

  Medlemmer har gratis adgang til museet for to voksne og to mindreårige. Vi har ikke medlemskort, men resepsjonen vil be om navn og sjekke dette mot oppdaterte navnelister.

  Styret består av:

  Ole Borge, leder
  Janne Wilberg
  Petter Ringen Johannessen
  Knut Andreas Flydal
  Roald Sturla Næss
  Erling Hannevig Wang
  Ragnhild Astrup Tschudi

 2. Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) disponerer et årlig beløp (ca. 250.000 kroner) for støtte til bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie. Vårt mål er å kunne bidra til utgivelse av nye og fortrinnsvis norskspråklige bøker som ikke fremstår som kommersielt «bærekraftige», og som derfor vil være avhengig av produksjonsstøtte for å kunne nå ut til et større publikum.

  Innsendte bokmanus vil bedømmes av museets historikere etter vitenskapelige og faglitterære kriterier. Tildeling av midler til produksjonsstøtte, skjer på vilkår som forplikter mottakeren (forfatter eller utgiver) til publisering ett år etter at utbetalingen er foretatt. Pågående bokprosjekter vil også kunne komme i betraktning. For behandling av slike søknader vil vi midlertid kreve en detaljert prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for det gjenstående arbeidet.

  Fristen for å søke om tilskudd fra NHMs frie prosjektmidler er 1. juni.

  Søknaden bør inneholde:

  • Forfatterens (og eventuelt det utgiverende forlagets) adresse, telefonnummer og e-post
  • Opplysninger om bokprosjektets tematikk, problemstillinger og kilder
  • Informasjon om tidligere forfatterskap og utgivelser
  • En kortfattet redegjørelse for det gjennomførte forsknings- og skrivearbeidet. Eventuelle opplysninger om det gjenstående prosjektarbeidet bør inneholde en tentativ tidsramme for ferdigstilling
  • Et enkelt overslag (budsjett) som både gjør rede for produksjonskostnadene (til redigering, korrektur, trykking, transport etc.) og finansieringsgrunnlaget
  • Vedlagt digital kopi av det foreliggende bokmanuset, eller en detaljert prosjekt-beskrivelse med fremdriftsplan for det videre skrivearbeidet
  • Dersom du er i dialog med enkelte forlag, bør dette oppgis (Vi lover konfidensiell behandling)

  Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com

 3. Norges Hjemmefrontmuseum og Forsvarsmuseet har sammen med sine venneforeninger støttet produksjonen av syv korte dokumentarfilmer. Filmene er laget av Ross Kolby og Ola Moen, og tar for seg følgende okkupasjonshistoriske temaer:

  • Overfallet - Invasjonen av Norge (18 min)
  • Statsakten - Quisling blir ministerpresident (9 min)
  • Holocaust - Deportasjonen av jødene (17 min)
  • Represalier - Nazistenes hevn (7 min)
  • Dødsdømte - Pellegruppa flykter (14 min)
  • Freden - Kongefamiliens hjemkomst (8 min)
  • Oppgjørets time - Quisling henrettes (9 min)

  Filmene er fritt tilgjengelig for alle, og er tiltenkt bruk i skoleverket på ungdomstrinnet og i videregående skole.

  Finn og last ned filmene på krigensskjebner.no